רשומות

מציג פוסטים מתאריך 2015

ישיבת מועצה 14.12.15

ישיבת מועצה 9.11.15

ישיבת מועצה 19.10.15

ישיבת מועצה 7.9.15

ישיבת מועצה 27.7.15

ישיבת מועצה 6.7.15

ישיבת מועצה 8.6.15

תמונה

ישיבת מועצה מיוחדת לצו ארנונה 2016 - 8.6.15

ישיבת מועצה 11.5.15

ישיבת מועצה 27.4.15

ישיבת מועצה 20.4.15

ישיבת מועצה 9.3.15

ישיבת מועצה בנושא תקציב 2015 - 2.2.15