ישיבת מועצה 14.12.15נוכחים: ראש העירייה, יעקב אדמוני, עומר רצון, עומר שכטר, סיגל שינמן, אביבה שקד, עוזי אשוואל, עדי אביאני, אבטליון בצלאל, מיכאל מלמד, רזיאל אחרק, אלכס קפלונוביץ, חנוך עוז, משה סיני

איחור ניכר: בני בית-אור

עזב במהלך הדיון על מקום בלב: משה סיני

עזבו לקראת הסוף: עדי אביאני, חנוך עוז 

הישיבה החלה באיחור קל עקב הפגנה של תושבים בנושא שיטת מדידת חיוב הארנונה


תיאור נושא
החלטה
1.
אישור תקציב (תב"ר) בסך 600 אש"ח להכנת תכנית (תב"ע) לפיצול דירות

מדובר בתכנון יזום ע"י העירייה לפיצול יחידות דיור בשכונות הקיימות.

עוזי אשוואל העיר שטרם התקיים דיון בוועדת תכנון ובניה וטרם התקבלו החלטות לגבי הנחיות לתכנית.

אביבה שקד טענה שהנושא דורש דיון אסטרטגי מכיוון שלא ברור מה תהיה ההשפעה על תשתיות, חניה, תחבורה וכו'.

ראש העירייה ענה: שהתוכנית נועדה לקחת נושאים האלו בחשבון.

אושר ברוב קולות 
נמנעו: סיני ושקד
לא נכח: בני בית-אור


2.
אישור תקציב (תב"ר) עבור תכנון מסוף תח"צ בפארק אפק ותחנות קצה.
מימון ע"ח העירייה: 15 אלף ₪, מימון ע"ח משרד התחבורה: 85 אלף ₪. 
אושר: פה אחד *

3.
הצגת ההתנהלות של "מקום בלב".(כשנה וחצי לאחר הפרדות מהחברה למתנ"סים);

הוצג ע"י מ"מ המנכ"ל אורי צדוק ועו"ד עופר שפיר

הארגון לטענתם, נמצא עדין בתהליך שינוי לקראת הפיכתו  לחברה עירונית.
ההליך צפוי להסתיים בתוך מספר חודשים.
דיווחו שבתקופת המעבר הם מתנהלים  לפי סטנדרט נהלים של חברה עירונית וכמו כן, דיווחו כי:

·         קיימת ירידה במספר המשתתפים בחוגי הארגון. לטענתם עקב פתיחת Holmes’s Place. (בשנת 2014 היו 2865 משתתפים, ב 2015 היו 3272 וב 2016 - 2662 משתתפים)

·         אביבה התייחסה  שאין מנכ"ל רשמי ושלא מבצעים מכרזים כחוק בכל הנושאים לדוגמא: מעונות יום. כמו כן, שלארגון אין ניסיון בנושא

·         עומר שכטר הזכיר שהמועצה לא הייתה מעורבת בקביעת מטרות הארגון וחשוב שיוחלט במועצה במה יעסוק

·         סיגל שינמן אמרה שחשוב להציג את כל ההכנסות מהגורמים העירוניים השונים


4.
אישור מתן תמיכות לשנת 2015 – פוצל ל- 3 הצבעות נפרדות:

הצבעה על סעיף קהילת בבת עין (לבקשת עוזי אשוואל)

הצבעה על תקציב לישיבת חסד אברהם (עקב ניגוד עניינים של יעקב אדמוני)

הצבעה על כל שאר המוסדות

במהלך הדיון עלה נושא  שימוש של תנועת הצופים בבי"ס טל ללא תמורה. הגזבר התייחס לנושא ואמר ששימוש במבנה נחשב גם תמיכות וחייב אישור. ראש העירייה אמר שלבי"ס יש מעמד שונה כי שייך למשרד החינוך

אושרו כל 3 ההצבעות
 (חברי מועצה יצאו ונכנסו במשך ההצבעות והיה קשה לתעד מי הצביע למה)
5.
אישור להארכת תוקפם של חוקי העזר בחצי שנה

מועד תוקפם של חוקי העזר של אגרות והיטלים אמור להסתיים בסוף שנת 2015. משרד הפנים אישר אפשרות להארכת המועד עד חצי שנה.
בזמן זה, תשלים חב' ג'יגה בחינה של התעריפים. הליך שאמור היה להסתיים אך חרג בזמן.
בעד: ראש העירייה, יעקב אדמוני ,אלכס קפלונוביץ, עומר שכטר, סיגל שינמן, אבטליון בצלאל, מיכאל מלמד, רזיאל אחרק, אביבה שקד, בני בית-אור
נגד: עוזי אשוואל
(השאר יצאו)
6.
מינוי עו"ד ענת קנר כרשמת נכסים של העירייה

תיקון ליקוי מדו"ח ביקורת
בעד: ראש העירייה, יעקב אדמוני ,אלכס קפלונוביץ, עומר רצון, סיגל שינמן, אבטליון בצלאל, מיכאל מלמד, רזיאל אחרק, אביבה שקד, בני בית-אור, עוזי אשוואל

7.
אישור תקציב (תב"ר) עבור סקר עתיקות במתחמים D ו F בשכונות המזרחיות החדשות במימון משרד הבינוי

בעד: ראש העירייה, יעקב אדמוני ,אלכס קפלונוביץ, עומר רצון, סיגל שינמן, אבטליון בצלאל, מיכאל מלמד, רזיאל אחרק, אביבה שקד, בני בית-אור, עוזי אשוואל, עומר שכטר
8.
אישור מינוי אילנית עמרן כמנהלת מחלקת גביה.
בעד: ראש העירייה, יעקב אדמוני ,אלכס קפלונוביץ, עומר רצון, סיגל שינמן, אבטליון בצלאל, מיכאל מלמד, רזיאל אחרק, אביבה שקד, בני בית-אור, עוזי אשוואל, עומר שכטר
9.
לבקשתו של עוזי אשוואל, הובטח שלישיבה הבאה יציגו  את סטטוס  התב"רים  וכמו כן, שתהיה הצגה מפורטת במשך כשעה


* הערת התנועה החברתית הירוקה: תמוה ביותר אישור תכנון מסוף תח"צ בהעדר תכנית אב לתחבורה ציבורית 

נרשם ע"י יעל אלפסי