רשומות

ישיבת מועצה 28.8.17

ישיבת מועצה 26.6.17 – צו ארנונה לשנת 2018

ישיבת מועצה 12.6.17

ישיבת מועצה 5.6.17

ישיבת מועצה 15.5.17

ישיבת מועצה 7.11.16

סיכום ישיבת מועצה   7.11.16 נוכחים : ראש העירייה, רזיאל אחרק, עומר שכטר, סיגל שינמן, עדי אביאני, אבטליון בצלאל , אלכס קפלונוביץ, בני בית-אור, אביבה שקד, עומר רצון, עוזי אשוואל עזבו במהלך הישיבה : יעקב אדמוני, מיכאל מלמד, משה סיני נעדר : חנוך עוז תיאור נושא החלטה 1. הצגת נושא החינוך ** – על רקע פרסומי משרד החינוך, כי ראש העין אינה נמצאת ברשימת בתי הספר שהצטיינו בהישגים ערכיים ועל רקע העובדה כי אגף החינוך לא מצא לנכון (מיוזמתו) לקיים דיון לקראת פתיחת שנת הלימודים, פנו חברי המועצה: אביבה שקד ומשה סיני לראש העירייה (ביום 23.8.16) וביקשו "להעלות את הנושא של מערכת החינוך לסדר יום המועצה – ולקיים דיון מערכתי ומשמעותי". השאלות/נושאים אותם הציגו היו: 1.      מהו החזון החינוכי של העיר, מי מכיר אותו וכיצד הוא מוטמע בכל מוסדות החינוך? 2.      מהי האסטרטגיה העירונית למימוש החזון ולהשגת היעדים בחינוך? 3.      מה משקיעה העירייה בתלמיד, יחסית לרשויות סביבנו, מעבר לאמצעים שמקצה משרד החינוך (יחסית ל- הוד