ישיבת מועצה 12.6.17




נוכחים: ראש העירייה, בני בית-אור, עוזי אשוואל, איתן תם, אלכס קפלונוביץ, חנוך עוז, רזיאל אחרק, סיגל שינמן, עדי אביאני, עומר רצון, אבטליון בצלאל, יעקב אדמוני 

חסרים: עומר שכטר, משה סיני

אחר: איתן תם

עזבו בטרם הסתיימה הישיבה: יעקב אדמוני, עוזי אשוואל, איתן תם, אלכס קפלונוביץ, חנוך עוז, עומר רצון, אבטליון בצלאל

הגיע להצבעה על המקווה בלבד (עקב מצב בריאותי): מיכאל מלמד


תיאור נושא
החלטה
1.
אישור המלצת ועדת הקצאות להקצאת מקרקעין לעמותת "אוהל שרה ובאר מרים" בשטח של כ 560 מ"ר להקצאת מקוואות לנשים ולגברים בשטח כולל של 390 מ"ר בגוש 5611 מגרש 904 ל 25 שנה

ראש העירייה פתח את בדיון וסיפר על מה עבר על ההקצאה והירידה מ 1000 מ"ר (ל 860, ל 500) ל 390 מ"ר. ואמר שהיו הרבה סיפורים ושמועות לא נכונות שהופצו. שיש כנראה חוסר הבנה על מה זה מקווה. היו שמועות על אנשים שיבואו בהמוניהם באוטובוסים ואין לזה בסיס. ולא יהיה שום אולם חתונות ומסיבות. שהיה תהליך ארוך של שנה וחצי עם התייחסות להתנגדויות ובגלל זה קטנה ההקצאה. זה לא סוף פסוק ושמורה לתושבים זכות להגיש עתירה.

עוזי אשוואל:
טען שלא הוקמו בשנים האחרונות כמעט בתי כנסת ומקוואות בכלל בעיר והגיע הזמן וזה משרת את כלל תושבי העיר

עדי אביאני:
מרגיש תחת מתקפת טרור מרוב המיילים שקיבל בנושא. התייחס לטענות שעלו שאין להם בסיס לטענתו לגבי רעש וזה שאמרו שזה אולם חתונות ושלא יבואו מאלעד כי לא מחמירים ברה"ע מספיק

עומר רצון:
טען  להערכתו כ- 20% מכלל התושבים החדשים שירצו להשתמש במקווה ולכן צריך להקים את המקווה  וזה ראוי

איתן תם:
לא רואה סיבה להתנגדות מבחינתו ההקצאה עומדת בדרישות

חנוך עוז :
לא מאמין שיש פה מלחמת דת אלא ויכוח על הגודל
זה בסדר שיש התנגדויות
נמשך יותר מדי

סיגל שינמן:
הסבירה שמתחם B מאוד צפוף וחסר שטחים ציבוריים למבני חינוך וכל הזמן מחפשים שטחים נוספים, במצב כזה של מחסור צריך להקים מקווה אחד ולא שניים (רק לנשים). בהסכם הגג מגיעים לנו 4 מקוואות ויש לנו 6 מתחמים. למה לשים 2 במתחם הכי צפוף ? מציעה להחזיר לוועדת הקצאות ולבנות רק מקווה אחד ואת השני לשים במתחם אחר.

שרי סלע שהגישה התנגדות רשמית עליה חתמו 500 איש – רובם מהשכונות הקיימות אמרה:
1)      היה צריך כבר להיות מקווה בשכונה לפני האכלוס, זה צורך
2)      לפני ההקצאה היה צריך להיות הליך מקדים בו היה צריך להחליט אם מפריטים שירותי דת או לא ומסתכלים על התכנית כולה מבחינת רדיוסים ומרחקים ולהחליט מה צריך להקים ואיפה. 4 היה החלטה של משרד השיכון, אם משנים צריך להבין למה ומה הכי נכון – זה לא נבחן
3)      ההליך התנהל במחשכים – לפרסם מודעה אחת במקומון מוקד ולא להעלות לאתר העירייה או לפייסבוק זה במחשכים. בנוסף וועדת ההקצאות לא הציגה פרוטוקולים כנדרש.
4)      אם כבר מחליטים להפריט – למה לא לערוך מכרז ? למה לבחור עמותה ללא ניסיון בהפעלת מקווה ?

בתגובה לדבריה של שרי, טען ראש העירייה אמר שכל מה שנאמר על ידה איננו נכון ומטעה אך לא התייחס לטענות**
כמו כן, ציין שהיו שמועות בלתי נכונות על הקמת אולם ושיהיה רעש ומסיבות וזה לא נכון. גם השמועה שיבואו באוטובוסים למקווה לא נכונה.
בנוסף אמר שהכסף מהתרומה יופנה לטובת מרכז לגיל הרך
בעד: ראש העירייה, בני בית-אור, עוזי אשוואל, איתן תם, אלכס קפלונוביץ, חנוך עוז, רזיאל אחרק, מיכאל מלמד, עדי אביאני, עומר רצון, אבטליון בצלאל, יעקב אדמוני

נגד: סיגל שינמן
2.
החקירה במנהלת השכונות


ראש העירייה דיווח שהחקירה מתמקדת בעובדי משרד השיכון ולא בעובדי העירייה.

עומר רצון הביע עמדתו  שלא יכול להיות שנבנים רק בתי ספר וחייבים להתקדם עם מגרשי ספורט ומרכזים קהילתיים בו זמנית  והציע לפנות את משרדי המנהלת ולהפוך את המבנה לשלוחה של "מקום בלב"

חנוך עוז אמר, שצריך לעשות סדר ולמנות את בני בית-אור באופן רשמי. אז שיעלו את זה ויצביעו במועצה

ראש העירייה ענה לעוז שהכל בסדר ואין צורך

רזיאל אחרק אמר שדרוש מבקר פנים במנהלת; שלא ברור איך היא מתנהלת; שיש שם הרבה כסף ומכרזים גדולים וצריך בקרה קבועה.

הנושא הועלה
3.
אישור הסכם להסדרת יחסי הגומלין בין העירייה לחברה הכלכלית – המשך דיון מישיבה קודמת


מנכל החכ"ל ענה על שאלות חברי המועצה שהוגשו לו/ נשאלו בישיבה הקודמת. בין השאר דיבר על התייעלות גדולה שנעשתה.
בקשר להצעה של רזיאל אחרק להעביר את הפיקוח על העבודות לאגף הנדסה שבעירייה, אמר שאין שום חברה כלכלית עירונית שמתנהלת באופן הזה ושפרויקט נחל רבא אינו של החכ"ל (אלא של העירייה).
דווח שהם הצליחו לסגור/להתפשר על מרבית מתביעות  נגד החכ"ל (תביעות  ישנות).
ההבדל באחוזים בין הפרויקטים שהחכ"ל מקבלת תלוי ברמת הפעילות המצופה מהחכ"ל. ברגיל 10% בפעילות מוגברת 20%.

חנוך עוז שאל איך מוחלט במה יושקע הכסף של החכ"ל – סדרי עדיפויות ופרויקטים שהם מקדמים
עומר רצון ביקש שיידעו את חברי ההנהלה על רשימת הפרויקטים, כדי שיהיה לחברי ההנהלה מקום להגיב מבחינת סדרי עדיפויות
ראש העירייה אמר שהדירקטוריון מחליט ושאין מניעה מבחינתו ליידע את ההנהלה על פרויקטים ולנהל דיונים בנושא
עומר רצון הביע כעס על שהעמותה (הוא לא ציין איזו אבל הוזכר השם של איתי וונה) לקחה את הקרדיט על מאווררים בשוק שהחכ"ל עשתה ורצה שיהיה פרסום של העירייה על פרויקטים כאלה 
סיגל שנימן רצתה שיהיה נוהל שמאפשר לעירייה ליזום פרויקטים ולבדוק אם יש כסף בחכ"ל כמקור להוצאות
עדי אביאני ביקש שישנו את ההסכם כך שכשמזרימים כסף חזרה לעירייה – יחשב להחזרת ההלוואה של הכסף שהעירייה העבירה כדי למנוע פשיטת רגל כך שלא ישלמו מס שלא לצורך על הסכום הזה
הצבעה על ההסכם עם תוספות להצעה של אביאני ובקשתו של רצון לעדכון ההנהלה:

בעד: ראש העירייה, בני בית-אור, איתן תם, אלכס קפלונוביץ, חנוך עוז, עדי אביאני, עומר רצון, אבטליון בצלאל, סיגל שינמן

נגד: רזיאל אחרק

הצבעה על ההסכם עם שינוי של רזיאל שהפיקוח יוצא מידי החכ"ל:

בעד: רזיאל אחרק, עדי אביאני

נמנע: אלכס קפלונוביץ, עומר רצון

נגד: ראש העירייה, בני בית-אור, איתן תם, סיגל שינמן, חנוך עוז

(אבטליון בצלאל עזב במהלך הוויכוח על ההצבעה השנייה)

·         עוזי אשוואל עזב באמצע הדיון על החכ"ל וביקש שנושא החניה יועלה בישיבה הבאה
·         בשלב הזה היה ויכוח אם להמשיך את הישיבה או לא
רזיאל כעס שפעם שלישית דוחים את הדיון על עצירת השיווקים
במהלך הויכוח החליטו לעזוב: אלכס קפלונוביץ, עומר רצון, איתן תם, חנוך עוז
נשארו: ראש העירייה, בני בית-אור, סיגל שינמן, רזיאל אחרק, עדי אביאני
אמנם לא ניתן היה לקבל החלטות אבל החליטו להמשיך את הדיון
(במועצה של מתחת ל 17 מספיק 3 חברים להמשיך את הדיון. מעל 17 צריך 5. בכל מקרה היו מספיק להמשך הדיון) 

4.
עצירת השיווקים – נושא שעלה עפ"י בקשתו של רזיאל אחרק

רזיאל אחרק ציין שביקש לעלות את נושא עצירת השיווקיים וצר לו שחברי מועצה רבים לא נשארו לדיון. שלא אכפת להם מהפקקים, משכונת ג'ון קנדי ומרעש המטוסים. הסכם הגג לקח עיר שקטה ויפה עם פקקים סבירים ורק התחלנו את האכלוס וכבר אי אפשר לצאת מהעיר. ועוד חצי שנה תהיה קטסטרופה תחבורתית. הסכם הגג הוא הסכם של "יהיה בסדר", לא מבטיחים כלום. "יבחנו" פינוי בינוי, "יפעלו לקדם" פתרונות תחבורתיים. זה אולי בתב"ע אבל אין לוז. צריך להפסיק את האכלוס עד שיש כביש. כל נושא האופניים ורכבת שנכנסת לעיר צריך לטפל.
הפיקוח אצלנו בואו נעצור עכשיו. שינוי נתיב הטיסה – "יבחנו" העיקר שלא יפריע לשיווק – מה זה אומר ? יפגעו בשכונות הקיימות.
אפשר לעשות שביתה איטלקית עם טפסי 4.
יחס בין עסקים למגורים – היום אנחנו עיר עשירה אבל יש ירידה והשירותים שלנו נפגעים.
ראש העירייה אמר שזה שיפור עצום על הסכם הפיתוח שהיה לפני הסכם הגג. קיבלו הרבה יותר כסף ממה שהובטח בהסכם הפיתוח ומבקשים עכשיו עוד – כיוון ושתי הנחות מוצא להכנסות בהסכם הגג לא קרו. (נצבע תעביר כסף ממסחר, מחיר למשתכן הוריד דרמטית היטלי השבחה).
בקשר למטוסים יש ועדה עוד 3 שבועות ואז יגיע לשר. נעשתה עבודה מעולה ואספו מידע ואפשר להראות שחוות דעתו של רת"א לא תקפה ואפשר להסיט את המסלול.
רזיאל ביקש שיכריחו את רש"ת להודיע כל פעם שהם משתמשים בסעיפים שמאפשרים להם לחרוג מהתמ"א. ראש העירייה הסכים להעביר את הדרישה. 


** התנועה החברתית הירוקה רואה בחומרה את זה שראש העירייה בעצם אמר ששרי סלע משקרת וזאת מבלי להתייחס לטענות שהעלתה - הכפשת חבר מועצה לשעבר ללא הוכחות או הסבר בפומבי ולפרוטוקול זה מעשה חמור מאוד והינו מצפים מראש העירייה להסביר או לחזור בו ולהתנצל בפומבי.