ישיבת מועצה 5.6.17

נוכחים: ראש העירייה, בני בית-אור, עוזי אשוואל, איתן תם, אלכס קפלונוביץ, חנוך עוז, רזיאל אחרק, עומר שכטר, סיגל שינמן, עדי אביאני, עומר רצון, משה סיני, אבטליון בצלאל, יעקב אדמוני

חסר: מיכאל מלמד

איחר: יעקב אדמוני

עזבו במהלך הישיבה: יעקב אדמוני, עומר שכטרתיאור נושא
החלטה
1.
דיון בעקבות הפגנה בכניסה לבניין העירייה של הורי  בי"ס טל

למרות שנושא: בי"ס טל לא היה בסדר היום עקב ההפגנה שהתקיימה, הישיבה התחילה בנושא זה.  

הסיבות להפגנה:
1.     חששם מכיתות בהם מעל 37 תלמידים בכיתה
2.     העדר הצללה במרחבים הפתוחים
3.     חוסר במזגני אוויר

טענותיהם של המפגינים:  שאגף החינוך אינו מתייחס לטענות ולרעיונות שלהם ושניתן למצוא פתרונות.
הם הודיעו על שביתה מיום שישי.

מחזיקת תיק החינוך, סיגל שיינמן התייחסה שלא ניתן  לטפל בבי"ס אחד על חשבון אחר, ושבמידת הצורך יחלקו את הכתה לשתי כיתות במקצועות הליבה. בנוסף נאמר  שבעיית ההצללה תטופל שבוע הבא ושלא ממזגים מבואות.
בני בית אור  אמר שלדעתו הבעיה נובעת מהעדר תקשורת בין הצדדים

2.
שאילתא בנושא חנייה לנהגי משאיות

עוזי אשוואל העלה שאילתה בנושא חנייה לנהגי משאיות.
לא הוקראה התשובה או השאילתה.

3.
שטחים ציבוריים המוחזקים ע"י תושבים

מדובר בשטחים שגרים בהם 60 שנה ומעלה.
קיימת בעיה בשינוי  ייעוד הקרקע למגורים; בסיטואציה זו, מנהל מקרקעי ישראל יפנה את הפולשים והקרקע תימכר.

יו"ר הועדה לתכנון ובנייה יזום מהלך כדי למצוא פתרון
4.
אישור מינוי איתן תם כחבר בדירקטוריון החכ"ל במקום משה סיני

אושר פה אחד
5.
אישור מינוי איתן תם כחבר בדירקטוריון מרכז קהילתי ע"ש קימרנלינג במקום משה סיני
אושר פה אחד
מלבד עוזי אשוואל שהצביע נגד (עקרונית בכל נושא שקשור למקום בלב)
6.
אישור מינוי משה סיני כיו"ר ועדת ביקורת במקום אביבה שקד

אושר פה אחד
7.
אישור מינוי איתן תם כחבר בועדת מכרזים במקום משה סיני

אושר פה אחד
8.
אישור מינוי עוזי אשוואל כחבר ועדת הנחות מארנונה במקום משה סיני

אושר פה אחד
9.
המשך דיון מישיבת מועצה קודמת בנושא תל"ם

ראש העירייה הודיע שהתגבשו עיקרי הנוהל להסדרת שימוש של גורמי חוץ בכיתות בתי הספר העירוניים.
סיגל שינמן העירה שאין מספיק זמן להוציא מכרז לפני לימודי הקיץ; אין בהירות  מה ההחלטה בנושא.
עומר רצון רצון ביקש את רשימת המלגות של תל"ם מהשנים האחרונות. (מלגות הניתנות ע"י תל"ם לתלמידים מבתים קשיי פרנסה).
נאמר שכנראה לא ניתן למסור את שמותיהם. אפשר לברר בבי"ס באיזה מספר תלמידים מדובר ומהם הקריטריונים.
גם בישיבה זו לא התקבלה החלטה בנושא
10.
אישור הסכם להסדרת יחסי הגומלין בין העירייה לחכ"ל

·        עוזי אשוואל אמר שהיה צריך להראות לחברי המועצה את המאזן של החכ"ל
·        עוזי אשוואל רצה שהסכמים נלווים ישלחו לחברי המועצה ולא רק יוזכרו גם אם אושרו בעבר במועצה
·        רזיאל אחרק רצה שהפיקוח ההנדסי על העבודות יבוצע  באגף הנדסה בעירייה;
·        רזיאל אחרק אמר שמוזכרים פר פרויקט אחוזים שהעירייה משלמת אך לא ברור לפי מה הם נקבעים והם שונים מפרויקט לפרויקט
·        עומר רצון התייחס לחוסר הגדרה או הגבלה של הוצאות נוספות שמאפשרות קיזוז שהוזכרו בהסכם
·        משה סיני ציין  שכחבר דירקטוריון בחכ"ל הוא לא קיבל את ההסכם לעיון ולמעשה, בכלל היה צריך להתאשר קודם כל בדירקטוריון בטרם הצגת הנושא והצבעה במועצת העיר


הדיון הופסק באמצע מפאת אורכה של ישיבת המועצה שעברה את ה- 4 שעות המותרות על פי החוק