ישיבת מועצה 26.6.17 – צו ארנונה לשנת 2018נוכחים: ראש העירייה, בני בית-אור, עוזי אשוואל, איתן תם, אלכס קפלונוביץ, חנוך עוז, עדי אביאני, עומר רצון, אבטליון בצלאל, יעקב אדמוני, עומר שכטר 

חסרים: סיגל שינמן, משה סיני, רזיאל אחרק, מיכאל מלמד

אחר: יעקב אדמוניתיאור נושא
החלטה
1.
אישור צו ארנונה לשנת 2018

הדיון נפתח בהערה מקדימה של אלכס קפלונוביץ בהקשר להיעדרותם של ארבעה חברי מועצה (מתוכם שני סגנים בשכר) מאחד הדיונים המשמעותיים והחשובים הקיימים.

גזבר העירייה, רו"ח רחבעם חיים, הציג את המלצתו לצו הארנונה לשנת הכספים הבאה. ההדגשים מבחינתו הכלולים בצו זה:

1)     הפחתת תעריפים לבנייה רוויה באזור ג' – בתיקונים שביצעו בצו הארנונה 2016, הורידו את המחיר למ"ר שטחים משותפים, בבניה הרוויה ושכחו לכלול גם את הבניה הרוויה החדשה שבשכונת גבעת טל. תיקון זה בא לתקן את שנשכח בשנה שעברה.

2)     הפחתת ארנונה לשטחים משותפים בבנייה רוויה בכל שכונות העיר (ולא רק בשכונות פסגות אפק ובמשכנות המוסיקה) – בקשה כזו הוגשה לאישור משרד הפנים בשנה החולפת ונדחתה. העירייה מבקשת לחזור על הבקשה בשנית.

3)     העלאת תעריפי הארנונה ב- 5%  לכלל הנכסים שאינם משמשים למגורים  (מלבד מספר החרגות) – העלאה שהיא מעבר ל- 2.18 אחוז שנקבע בחוק ההסדרים

4)     יצירת סיווג נוסף בחברות ביטוח: "הנהלת חברות ביטוח, מרכזי הדרכה וארכיב" והפחתת תעריפי ארנונה להנהלות בנקים, מרכזי הדרכה וארכיב

5)     יצירת תת סיווג לתעשייה: "בתי תכנה" והפחתת ארנונה לבתי תוכנה גדולים (ששטחם מעל 5,000 מ"ר)

6)     הוספת סיווג לשטחים חדשים לאזור ה' –מתחם C דרום (בפסגות אפק) – עבור האזור המיועד למסחר


7)     הארנונה למגורים לא תעלה מעבר ל- 2.18%. האחוז שנקבע בחוק ההסדרים ומחייב באופן אוטומטי את כלל הרשויות במדינה.


הצגת ההדגשים נעשתה תוך כדי הצגת שקפים עם נתונים וסטטיסטיקות שונות ובניהם:

א.     השוואה בין היקף העלאת שיעור דמי הארנונה בקדנציות בהן משה סיני היה ראש העירייה לבין הקדנציה הנוכחית.

ב.     העלה את הטענה כי ראש העין היא עיר אייתנה על הנייר בלבד וכל זה ב"זכות" התמריץ החד פעמי שהעירייה קיבלה (כנראה ממשרד השיכון) וכל מיליון ₪ שהעירייה תגבה, נחוץ לתפקוד השוטף.


---------------------------------------------------------------------------

עוזי אשוואל טען שיש צורך להמיר שטחים נוספים מסטטוס "מגורים" לסטטוס "מסחר". בנוסף אמר שאם קיימת בעיה כספית לעירייה, צריך לדרוש מהמדינה להשלים את החסר. וכמו כן, שצריך לעצור את הבנייה.
לשאלתו לעניין חב' נצב"א ויישום הזכייה שלה במכרז של המינהל להקמת "לב ישראל", מרכז העסקים בצומת קסם (יישום שהיה משפר מעלה את הכנסות העירייה מדמי הארנונה), השיב ראש העירייה כי מינהל מקרקעי ישראל אפשרו לחברה דחייה של 3 שנים ביישום (למורת רוחו).

איתן תם אמר שלדעתו יש פתרונות אחרים להשיג את הכסף ושצריך לפתוח את הסכם הגג ולדרוש מהמדינה השתתפות כספית נוספת.

עומר רצון אמר שהארנונה היא הבסיס לתקציב 2018 ושמי שרוצה לא לעלות את תעריפי הארנונה, שיגיד איזה שירותים הוא רוצה לבטל לתושבים. שהתקציבים לספורט ולתרבות גם ככה דלים. הציע לסגור את השוק על מנת לעזור לעסקים הקטנים בשכונות הוותיקות.

עדי אביאני אמר שלא מקבלים החלטה על העלאת הארנונה בקלות וצריך לעשות צעדים אחרים כדי לעודד עסקים קטנים בעיר כמו לדוגמא: עידוד קנייה

חנוך עוז הציע לבטל את הדוכנים ביום העצמאות ושאר האירועים כדי שאנשים יקנו מהעסקים הקיימים

ראש העירייה הבטיח לעשות צעדים למען העסקים הקטנים באמצעות פרסום. לטענתו, הפרסום שיעשה, יוסיף על הכנסותיהם כך שהם "יחזירו להם את העלאת הארנונה".


הצעת נגד שאיתן תם ומשה סיני ביקשו להעלות, בסופו של דבר, לא הוצגה ולא הצביעו עליה.


בעד: ראש העירייה, בני בית-אור, אלכס קפלונוביץ, חנוך עוז, עדי אביאני, עומר רצון, אבטליון בצלאל, יעקב אדמוני, עומר שכטר

נגד: עוזי אשוואל, איתן תם