ישיבת מועצה 15.5.17
נוכחים: ראש העירייה, בני בית-אור, עוזי אשוואל, אביבה שקד, אלכס קפלונוביץ, חנוך עוז, רזיאל אחרק, סיגל שינמן 

חסרים: מיכאל מלמד (עקב מצב רפואי), עדי אביאני

אחרו: עומר רצון, משה סיני, עומר שכטר

עזבו מוקדם: יעקב אדמוני, אבטליון בצלאל


תיאור נושא
החלטה
1.
אישור תקציבים בלתי רגילים (תב"ר)

א.     הגדלת תקציב (בלתי רגיל) עבור 4 כיתות גן במגרש 908, מתחם B בכ – 300 אלף ₪ במימון משרד החינוך;

ב.     שינוי יעוד תקציב (בלתי רגיל) משיפוץ מבנה השירות הפסיכולוגי לשיפוץ מבנה עירייה. מבנה ניאות אילנה יוקצה לאגף החינוך במקום לשירות הפסיכולוגי

אושר פה אחד

(עומר רצון ומשה סיני חסרים)
2.
מינוי אורלי עדני כדירקטורית נציגת ציבור ברשת "מקום בלב"

למספר חברי המועצה היו השגות מפאת ניגוד עניינים, בגין העובדה שלבעלה (של אורלי) שותפות עסקית עם המנכ"ל הנבחר שטרם נכנס לתפקידו, נתי אחרק.

הוחלט שהנושא ניגוד העניינים ייבדק ביסודיות והנושא ירד מסדר היום. 
3.
 מינוי שרון בנד כדירקטורית נציגת ציבור של מקום בלב

העלאת הנושא עורר ויכוח בשל כפל (ואף שילוש) תפקידים של שרון. היא משמשת כדירקטורית בחכ"ל, חברה בוועד הורים עירוני ועתה ראש העירייה מבקש לצרף אותר כדירקטורית בחברת "מקום בלב" ; **

שרון ציינה שאם תתבקש להתפטר, היא תבחר להתפטר מהחכ"ל.

עומר רצון ציין שהיות ומדובר בנציג ציבור המקבל דמי השתתפות בישיבות, ראוי כי המועצה תתגמל תושב נוסף במקום לתגמל אדם אחד פעמיים וכמו כן ציין כי יש הרבה אנשים מוכשרים בעיר שיתאימו לתפקיד.

עוזי אשוואל הצביע נגד כיוון והיה נגד הקמת מקום בלב בתצורתו הנוכחית שלא שינתה דבר מהההתנהלות שלו.

חנוך עוז הצביע בעד בתנאי ששרון בנד אכן תתפטר מהחברה הכלכלית.


בעד: ראש העירייה, בני בית-אור, אביבה שקד, חנוך עוז, עומר שכטר, סיגל שינמן, יעקב אדמוני, אבטליון בצלאל, משה סיני

נמנע: רזיאל אחרק

נגד: אלכס קפלונוביץ, עוזי אשוואל, עומר רצון
4.
אישור שכר למנהל אגף שפ"ע הנבחר – רונן עבדו

התפתח דיון ארוך ונוקב על הליך הבחירה.
הועלו טענות לעניין הרכב וועדת הבחינה.

עוזי אשוואל שאל למה מחזיק התיק (אבטליון) לא היה בועדה.
אביבה שקד הדגישה שלא תקין שבוועדה אין נציג לאופוזיציה.
סיגל העירה שבוועדה שראש העירייה הרכיב, צריך היה להיות גם חבר הבקיא בנושאי האגף.
ראש העירייה בתגובה אמר: אין מניעה שכך ננהג בעתיד. ***

עבר פה אחד

(יעקב אדמוני ורזיאל אחרק חסרים)
5.
שינוי הגדרות בפתיחת חשבון בנק לבי"ס ע"ש שמעון פרס לטובת הסדר ניהול עצמי

הנימוק: כיוון שחקיקה שחיכו לה עדין לא עברה בכנסת

עבר פה אחד
(יעקב אדמוני ועומר שכטר חסרים)
6.
אישור המלצת ועדת הקצאות להקצעת מקרקעין לעמותת "אוהל שרה ובאר מרים" לבניית מקווה במגרש 904

****

ירד מסדר היום
7.
אישור הסכם להסדרת יחסי הגומלין בין העירייה לחברה הכלכלית

ההסכם הוצג לחברי המועצה זמן קצר לפני הישיבה ולא ניתן להם זמן סביר ללמוד אותו

ירד מסדר היום
8.
אישור הפחתת חיובי ארנונה שנצברו עד סוף 2014 בהתאם לתיקון מס' 3 בתקנות הסדרים במשק המדינה

התקנות החדשות קובעות שמותר למועצת העיר לתת הפחתה של חוב עד 2014 מותנה בהסדר תשלומים שוטף וטיפול בחובות השנים: 2015 ו- 2016

עבר פה אחד
(יעקב אדמוני חסר)
9.
בדיקת נושא תל"ם – שימוש בכיתות בי"ס לתגבור ע"י גורמי חוץ

מדובר במצב בו חברה פרטית בשם תל"ם מעבירה שיעורי תגבור לתלמידים בבי"ס בעיר מאז שנת 2009 במבני בי"ס.
כל זאת נעשה ללא הסדרה חוקית וללא הסכם רשמי בינה לבין עיריית ראש העין.

את התשלום בגין שעורי התגבור מעבירים ההורים ישירות לחברה.
החברה כאמור, אינה משלמת על השימוש במבנה הפיסי של הכיתות
לא נערך מכרז לבחירת החברה ולא נבדקו חלופות (מלבד בבי"ס בגין שבדק חברה נוספת לפני ההחלטה לדברי ראש ועד ההורים של בגין).

היועצת המשפטית אמרה שהמהלך בלתי תקין וראש העירייה אמר שיצא נוהל לעשות מהלך כזה בצורה תקינה.

להצגת הנושא הזמינו את:
א. מנכ"ל תל"ם שהציג את החברה
ב. אבי קמינסקי שהיה ראש אגף החינוך ב 2009 כשהחברה התחילה לעבוד בבי"ס בעיר.

קמינסקי טען שהכל היה תקין ובליווי משרד החינוך ולא נדרש בזמנו מעבר לזה. הוא מודע לכך שהיום עושים דברים אחרת.

אביבה אמרה שכל העירייה מתנהלת כך וזה לא רק בחינוך. ענין הספק היחיד חוזר על עצמו בהרבה אגפים בעירייה.

בנוסף נאמר שבבי"ס אחר בעיר (עתיד או זבולון) ישנו שונה אשר גובה מההורים תשלום גבוה מאוד באופן יחסי (80 ₪ לשעה במקום 24 או 28 ₪)

הדיון התפתח לצעקות וחילופי דברים חריפים.
חנוך עוז קרא לסיגל שינמן להתפטר.
חנוך ועומר רצון הפריעו לדוברים האחרים לדבר.
ראש העירייה איים שוב ושוב שיסגור את הישיבה אם הדיון ימשיך כך.
בסופו של דבר הוא אכן נעל את הישיבה.


הישיבה הופסקה במהלך הדיון ע"י ראש העירייה.

היועצת המשפטית (לבקשת סיגל): פעולת פיזור הישיבה איננה חוקית


הערות התנועה החברתית הירוקה:
** מבחינה אתית ומוסרית, שילוש התפקידים הציבוריים מהווה טעם לפגם. אנו מצרות על כך ששרון בנד אינה לוקחת אחריות ומצפה שמועצת העירייה תורה לה כיצד לנהוג.

***  ראש העירייה מכהן כבר שלוש שנים ומחצה, ולציין כי בעתיד יפנים ניהול ציבורי ראוי היא בחזקת זלזול מוחלט במערכת, בחברי המועצה ובעקר בתושבים כולם.

**** נושא המקווה על סדר יום העירייה – שלוש שנים. כאשר הגיע רגע האמת – נראה כי ראש העירייה קיבל רגלים קרות מפאת הלחצים התקשורתיים הרבים שהופנו כלפיו ע"י התושבים בשכונות החדשות.
אנו ממליצות (כמי שגם הגישו את ההתנגדות הראשונה למקווה) לראש העירייה:
קדם בדחיפות הקמת מקווה ציבורי במידות הגיוניות (120 מ"ר) ותן למועצה הדתית לנהל אותו בדיוק כפי שקיים במקוואות הקיימות.
אם טובת הנשים הדתיות והלא דתיות הצורכות שירותי מקווה לנגד עינייך – זה מה שעליך לעשות ובדחיפות!