ישיבת מועצה 7.11.16סיכום ישיבת מועצה  7.11.16

נוכחים: ראש העירייה, רזיאל אחרק, עומר שכטר, סיגל שינמן, עדי אביאני, אבטליון בצלאל, אלכס קפלונוביץ, בני בית-אור, אביבה שקד, עומר רצון, עוזי אשוואל

עזבו במהלך הישיבה: יעקב אדמוני, מיכאל מלמד, משה סיני

נעדר: חנוך עוז


תיאור נושא
החלטה
1.
הצגת נושא החינוך ** –

על רקע פרסומי משרד החינוך, כי ראש העין אינה נמצאת ברשימת בתי הספר שהצטיינו בהישגים ערכיים ועל רקע העובדה כי אגף החינוך לא מצא לנכון (מיוזמתו) לקיים דיון לקראת פתיחת שנת הלימודים, פנו חברי המועצה: אביבה שקד ומשה סיני לראש העירייה (ביום 23.8.16) וביקשו "להעלות את הנושא של מערכת החינוך לסדר יום המועצה – ולקיים דיון מערכתי ומשמעותי". השאלות/נושאים אותם הציגו היו:

1.     מהו החזון החינוכי של העיר, מי מכיר אותו וכיצד הוא מוטמע בכל מוסדות החינוך?
2.     מהי האסטרטגיה העירונית למימוש החזון ולהשגת היעדים בחינוך?
3.     מה משקיעה העירייה בתלמיד, יחסית לרשויות סביבנו, מעבר לאמצעים שמקצה משרד החינוך (יחסית ל- הוד השרון, פ"ת, כפר סבא, אריאל וכד')?
4.     מהם היעדים המדידים שראש העירייה העמיד למערכת החינוך?
5.     פירוט בדבר היערכות העירייה לקליטת התלמידים החדשים בשכונות פסגות אפק
6.     ראש העין "מובילה בחינוך" (סיסמא אותה פרסמה העירייה) – ביקשו לקבל את הנתונים המגבים נתון זה
7.     סטטוס כיתות מב"ר ואתג"ר בעיר
8.     ועדת החינוך העירונית – נתונים אודות התכנסותה? אם בכלל

נערכה הצגת הנושא (ולא דיון); הוצג ע"י: מנהלת אגף החינוך, מנהלת מחלקת בתי-ספר ומחזיקת תיק החינוך הממלכתי (מחזיקי תיק החינוך הממלכתי-דתי והתורני – נמנעו מהצגת תחום פעילותם);

הוצגו שקפים שהתמקדו ב-
-        חזון – גנרי (כנראה של משרד החינוך)
-        נתונים מספריים והתפלגות תלמידים בגני ילדים/בתי ספר יסודיים/חטיבות ביניים/תיכונים
-        תחומי הפעילות של האגף
-        נתונים מספריים על אחוזי זכאות לבחינות הבגרות מקרב תלמידים הלומדים בעיר וכאלו שלא ובהתפלגות נפרדת לפי מתמטיקה ואנגלית
-        התייחסו ל- שבעה וחצי מיליון שקלים עבור תכניות תומכות למידה
-        נתונים מספריים על שיפוצי הקיץ
-        יעדים לעתיד


כמו כן, ביחס להערות חברי המועצה נטען כי:
-        ביחס לתיכון נוסף, מבחינה מספרית, אין כרגע מספיק תלמידים
-        יש רצון לקדם בתי ספר ייחודיים לפי נושאים כגון: תיירות, דו לשוני וכד'
-        יש נתונים המעידים כי קיימים פערים חינוכיים גדולים בין ילדים המגיעים מהמשפחתונים העירוניים לבין אחרים; יפתח מרכז לגיל הרך ובאמצעות פסיכולוגיים, ינחו את הגננות לזיהוי נקודות תורפה כבר בגילאים המוקדמים;

תגובות חברי המועצה להצגה:

אביבה שקד –
הצגת היערכות מערכת החינוך היתה אמורה להיעשות בחודשי הקיץ ולא בנובמבר וביוזמת האגף;
החזון שהוצג מבוסס על חזון עבר, לא עודכן, לא שודרג ואינו מבוסס על שיתוף נציגות של הורים;
לא הוצגה תכנית מוגדרת עם יעדים מדידים;
הנתונים ההשוואתיים שהוצגו, הוצגו ברמה ארצית ולא בהשוואה לרשויות הדומות בהיקפן וברמתן הסוציואקונומי לראש העין;
קיימים פערים בין השקפים לבין המציאות;
התייחסה לתיכון בגין וטענה שאין שם חווית בית חרושת ולתחושות התלמידים, אינם זוכים ליחס אישי;
ציפתה לראות פרוט השקעה "פר תלמיד" בהשוואה לערים אחרות – הנתונים לא הוצגו;

עומר רצון –
ציין שמצפה לראות יעדים של מערכת החינוך;
להערכתו, העירייה ומשרד החינוך לא יעמדו בקצב המתאים של הקמת מוסדות חינוך לקראת מסת האכלוס הצפוי;

רזיאל אחרק –
מחה שלא הוצגו נתונים על החינוך התורני

התפתח דיון כללי סביב תכנית העבודה של אגף החינוך בנושא שיפוצי הקיץ ועפ"י איזה סדר נקבע איזה מבתי הספר יעבור שיפוץ ומתי;

הנושא הוצג במשך זמן ממושך מהצפוי וגרם לשיבוש בכל סדר יום ישיבת המועצה.

 

------------------
2.
הצגה בנושא מינהלת השכונות החדשות

אף הוא נושא שנדרש ע"י נציגי האופוזיציה - נדחה למועד אחר (בשל התמשכות הצגת נושא החינוך)הערות כלליות:
·        ישיבת המועצה התקיימה כשברקע הפגנה סוערת של תושבי השכונות החדשות במחאה על: גובה הארנונה, התקלות החמורות בצהרוניות מקום בלב; היעדר פתרונות תחבורתיים; מינהלת שאיננה מתפקדת, רעש מטוסים, מחצבות סלעים בסמוך לבתים ועוד;

·        נציגי אגף החינוך טענו לאורך הצגת הדברים כי הם "רק משיבים על שאילתא של האופוזיציה" ולפיכך הצגת הדברים אינה מקיפה תחומי חינוך נוספים– נתון שהיווה הטעיה, שכן, האופוזיציה ביקשה לקיים דיון ולא להיות ניצבים בהצגה;

·        אף לא התייחסות מפורטת לתכנית אופרטית להעלאת אחוז הזכאים לבגרות. כרגע 66 אחוז מכלל תלמידי העיר ו- 82 אחוז מכלל התלמידים הלומדים בעיר; 


הערות התנועה החברתית-הירוקה:
-        לעיריית ראש העין אין חזון חינוכי לא רק במהלך שלוש השנים האחרונות אלא לכל אורך עשרים השנים האחרונות; האחריות לכך היא של שלושה ראשי ערים במצטבר ושל מחזיקת תיק חינוך אחת שנמצאת בתפקידה לאורך 13 שנה;

-        בתי הספר עברו בשנים האחרונות למערכת "ניהול עצמי" מבלי שנציגות ההורים שותפה או/ו לוקחת חלק פעיל בתהליך. מחזיקת תיק החינוך נמנעה ומתעקשת להמשיך ולהימנע מדיון ציבורי בנושא;

-        מתקציב החינוך נגרע כבר במשך כמעט עשור, למעלה מ- עשרים מיליון שקלים שמתערבבים בתקציב העירוני בסעיפים שונים; תקציב שיכול היה להעשיר את התכנית החינוכית במאוד. במצגת הוצגו בסך הכל השקעות בסך 7.5 מיליון ₪;

-        הצגת המערכת החינוכית היתה דומה יותר ל"פיליבסטר" פוליטי, רווית סיסמאות, מאשר למערכת משתפת ושקופה לתושבים;