ישיבת מועצה 9.3.15

נוכחים: ראש העירייה, בני בית-אור, סיגל שיינמן, עומר שכטר, עומר רצון, יעקב אדמוני, אלכס קפלונוביץ, עדי אביאני, מיכאל מלמד, רזיאל אחרק, אבטליון בצלאל

חסרים: משה סיני, אביבה שקד, חנוך עוז, עוזי אשוואל

ישיבת המועצה החלה באישור תברי"ם:
1)     תכנון וביצוע כביש לאזור התעשייה (הסכם גג) במימון משרד הבינוי – 37.5 מיליון
2)     הגדלת תברי"ם עבור כיתות גן במתחם B  במימון משרד החינוך – בערך 2 מיליון
3)     הגדלת תברי"ם עבור בתי ספר יסודיים במתחמים A  ו B – בערך 20 מיליון
4)     עבודות ניקוז במימון רשות הניקוז – בערך 67 אלף ₪
5)     הצמדת תברי"ם שעברו אישור מליאה למדד (תכנון פינוי בינוי גון קנדי, ריהוט בי"ס חינוך מיוחד)
6)     הגדלת תב"ר עבור בניית גן דו כתתי ברח' רמת הגולן – בערך 4000 שח
כולם עברו פה אחד

בנוסף:
1)     אישרו התקשרות בחוזה ביטוחי ללא מכרז. יש רק חברת ביטוח אחת שמבטחת עיריות. הם העלו מחירים וגם ככה רוב התביעות לא עברו את ההשתתפות העצמית. הולכים לצאת במכרז חדש שיעלה את ההשתתפות העצמית כך שיהיה רק לתביעות כבדות. תביעות קטנות יטופלו בעירייה וישכרו עו"ד שמתמחים בזה (יהיה מכרז). הסבירו שהרבה עיריות עברו להתנהל בצורה זו. יש כרגע ביטוח זמני לכמה חודשים, עד שיוסדר. – פה אחד
2)     אישרו הגדלת משרה לאריק אשוואל – פה אחד
3)     אישרו 3 חוזים מול חברת חשמל להפעלת מתקנים – נוהל שגרתי – פה אחד
4)     אישרו שינויים במינוי ועדת ערר לענייני ארנונה. בעקבות עתירה לבג"צ יו"ר הועדה צריך להיות עו"ד עם ותק של 5 שנים בבית משפט שלום וידע בתחום. הועדה המכהנת סיימה כהונה של 4 שנים והיו"ר של 8 כך שלא ניתן להאריך לו. פרסמו ולא מצאו מועמדים (שכר נמוך והרבה עבודה) רזי אמר שיכול להביא מועמדים – פה אחד
5)     בי"ס שמופעל ע"י רשת עתיד – העירייה פרסמה מכרז להפעלה והמועד הוארך כבר 3 פעמים. בנוסף לפרסום גם יידעו את הרשתות הגדולות אך רק 2 ענו למכרז: רשת עתיד וברונקו וייס. הפרמטרים למכרז היו איכות וכספים. ההצעות נפסלו ע"י הועדה. עכשיו מבקשים להתקשר ללא מכרז ע"י משא ומתן כנראה עם שתי הרשתות הללו.
עומר שכטר שאל למה בכלל מופעל פה קבלן חיצוני, וחשב שאולי כדאי לבחון את זה
בן משה ענה שזה מאוד מקובל ושהרשתות משקיעות כסף
עומר רצון רצה לדעת אם גם בהקשר המכרז לכדורסל ניתן היה לעבור למשא ומתן. ענו לו שאכן לפי חוק היה ניתן והוא עזב את ישיבת המועצה בהפגנתיות
אושר פה אחד
6)     אושרה העסקה נוספת לעובדי עירייה – כנראה שינוי בהיקף קטן אבל לא ניתנו פרטים. אמרו לחברי המועצה שהם יכולים לקבל את הפרטים והחומר נשלח אליהם לפני הישיבה (אלכס אמר שהוא ועומר ר לא קיבלו כלום)
7)     דנו בשאילתה שהגיש סיני בנוגע למנהלת השכונות החדשות. התשובה הייתה שכל הפעילות של המנהלת מוגדרת בהסכם הגג כולל בעלי תפקידים ונציגים ממשרד השיכון והאוצר מעורבים בכל. יצא עכשיו מכרז למנהל מנהלת ועוד  תפקידים. היו רק 3 פניות לתפקיד הניהול אם לא יתאימו כנראה שישנו את התנאים ויעלו את השכר שכרגע די נמוך. גם הכללים במכרז היו קצת דרקוניים וכנראה יקלו.
רזי ביקש רשימת בעלי תפקידים נוכחית ופרטי התקשרות שלהם, לאחר ויכוח קל בן משה הבטיח שיקבל רשימה

להלן סיכום החלטות:

תיאור הנושא
החלטה
1.
תב"ר תכנון וביצוע כביש לאזור התעשייה (הסכם גג) במימון משרד הבינוי – 37.5 מיליון
אושר פה אחד
2.
הגדלת תברי"ם עבור כיתות גן במתחם B  במימון משרד החינוך – בערך 2 מיליון

אושר פה אחד
3.
הגדלת תברי"ם עבור בתי ספר יסודיים במתחמים A  ו B – בערך 20 מיליון

אושר פה אחד
4.
תב"ר עבודות ניקוז במימון רשות הניקוז – בערך 67 אלף ₪
אושר פה אחד
5.
הגדלת תב"ר עבור בניית גן דו כתתי ברח' רמת הגולן – בערך 4000 שח
אושר פה אחד
6.
אישרו התקשרות בחוזה ביטוחי ללא מכרז.
יש רק חברת ביטוח אחת שמבטחת עיריות. הם העלו מחירים וגם ככה רוב התביעות לא עברו את ההשתתפות העצמית. הולכים לצאת במכרז חדש שיעלה את ההשתתפות העצמית כך שיהיה רק לתביעות כבדות. תביעות קטנות יטופלו בעירייה וישכרו עו"ד שמתמחים בזה (יהיה מכרז). הסבירו שהרבה עיריות עברו להתנהל בצורה זו. יש כרגע ביטוח זמני לכמה חודשים, עד שיוסדר
אושר פה אחד
7.
אישרו הגדלת משרה לאריק אשוואל
אושר פה אחד
8.
אישרו שינויים במינוי ועדת ערר לענייני ארנונה. בעקבות עתירה לבג"צ יו"ר הועדה צריך להיות עו"ד עם ותק של 5 שנים בבית משפט שלום וידע בתחום. הועדה המכהנת סיימה כהונה של 4 שנים והיו"ר של 8 כך שלא ניתן להאריך לו. פרסמו ולא מצאו מועמדים
אושר פה אחד
9.
בי"ס שמופעל ע"י רשת עתיד – העירייה פרסמה מכרז להפעלה והמועד הוארך כבר 3 פעמים. בנוסף לפרסום גם יידעו את הרשתות הגדולות אך רק 2 ענו למכרז: רשת עתיד וברונקו וייס. הפרמטרים למכרז היו איכות וכספים. ההצעות נפסלו ע"י הועדה. עכשיו מבקשים להתקשר ללא מכרז ע"י משא ומתן כנראה עם שתי הרשתות הללו.

עומר רצון רצה לדעת אם גם בהקשר המכרז לכדורסל ניתן היה לעבור למשא ומתן. ענו לו שאכן לפי חוק היה ניתן והוא עזב את ישיבת המועצה בהפגנתיות
אושר פה אחד
(ללא עומר רצון)
10.
אושרה העסקה נוספת לעובדי עירייה – כנראה שינוי בהיקף קטן אבל לא ניתנו פרטים. אמרו לחברי המועצה שהם יכולים לקבל את הפרטים
אושר פה אחד
(ללא עומר רצון)
11.
בנוסף דנו בשאילתה שהגיש סיני בנוגע למנהלת השכונות החדשות. התשובה הייתה שכל הפעילות של המנהלת מוגדרת בהסכם הגג כולל בעלי תפקידים ונציגים ממשרד השיכון
והאוצר מעורבים בכל. יצא עכשיו מכרז למנהל מנהלת ועוד  תפקידים. רזיאל אחרק ביקש רשימת בעלי תפקידים נוכחית ופרטי התקשרות שלהם, לאחר ויכוח קל בן משה הבטיח שיקבל רשימה
לא רלוונטי