ישיבת מועצה 27.4.15


פגישת מועצה חגיגית עם מועצת הנוער לכבוד שבוע הנוער 

נכחו: ראש העירייה וחברי המועצה: סיגל שיינמן, אביבה שקד, אלכס קפלונוביץ, עדי אביאני, עומר שכטר, אבטליון בצלאל, עומר רצון

מנהלת מחלקת נוער וצעירים ליאת מוסרי, נציגי מועצת הנוער העירונית ונציגי תנועות נוער: נכחו כ- 20 נציגים

נעדרו: חברי המועצה: יעקב אדמוני, מיכאל מלמד, בני בית-אור, עוזי אשוואל, חנוך עוז, רזיאל אחרק, משה סיני


להלן עקרי הדברים:

במהלך היום, ליוו חברי מועצת הנוער באופן צמוד את מנהלי האגפים בעירייה לרבות ראש העירייה.

מטרת הליווי: ללמוד על דרכי ניהולה של העירייה, הנהלתה ופעולותיה

הדיון נפתח בהצגת סרט על פעילויות הנוער לאורך השנה ע"י ליאת מוסרי
פעילויות כדוגמא: קורס מד"צים (מדריכים), ניב (תנועת נוער), קורסי: עיצוב ותאטרון, סיירת תיקונים, קורס יזמות, שגרירים צעירים ועוד

לאחר מכן העלו נציגי הנוער בעיות כגון:

נושא
הבעיה
התייחסות / תגובה
תחבורה ציבורית
קו 300 שונה כך שהוא עושה מסלול הזהה לקו 17 ולפיכך מקשה על תלמידים רבים להגיע לביתם


העדר מסלולים יעודים לאופניים
ראש העירייה ציין שבתוכנית המתאר הנמצאת בשלבי גיבוש (שתוצג למועצה בחודשים הקרובים), תכיל פתרונות למסלולי אופניים

חוסר בקווים המגיעים ליעדי בילוי מחוץ לעיר
ראש העירייה הסביר שתחבורה ציבורית מוכתבת ע"י משרד התחבורה

תדירות נמוכה של קווי האוטובוסים לתיכון ולחטיבות
סיגל שיינמן הסבירה שהקווים לכיתות י' יכולים לשרת גם את כיתות י"א – י"ב ברכישת כרטיסיה. יוסיפו קוים בהתאם לביקוש
פעילות במועדון אביב
צפיפות במועדון אביב וחסר בחדרים וכסאות לפעילויות. בני הנוער ביקשו לקבל סטטוס מועדון מעודה הנמצא בשיפוצים
המועדון יפתח ב 1.6

צפיפות בכיתות מזגנים שאינם עובדים, חלונות ללא וילונות
כיתות עם 40 תלמידים ומזגנים שלא עובדים. בנוסף בכיתות רבות אין וילונות מה שמקשה לראות את הלוח
סיגל שיינמן אמרה בתגובה שיש נוהל למזגנים שמטופלים מידית עם דיווח ולכן צריך לבדוק למה לא מדווח כי ההנהלה לא יצרה קשר בנושא
תלונות על יונים בתקרות בכיתות בבגין
הצרכים של היונים על שולחנות והכיסאות התלמידים

בשלב השני:
חברי המועצה ברכו את הנוער. כמו כן, עודדו את הנוער לפנות יותר לעירייה במידה ויש צורך


נרשם ע"י יעל אלפסי