ישיבת מועצה 20.4.15

נכחו: ראש העירייה, סיגל שיינמן, משה סיני, אביבה שקד, אלכס קפלונוביץ, עדי אביאני, יעקב אדמוני, רזיאל אחרק ועומר שכטר

הגיע באיחור קל: עוזי אשוואל

הגיעו באיחור ניכר: חנוך עוז ועומר רצון

נעדרו: מיכאל מלמד, אבטליון בצלאל, בני בית-אור

להלן סיכום החלטות:


תיאור הנושא
החלטה
1.
אושרו התב"רים (תקציב-בלתי-רגיל) הבאים:
1)      פיתוח בית העלמין
2)      הגברת בטיחות נחל רבא קיבוץ גלויות
3)      הגברת בטיחות יהודה הלוי
4)      4 כיתות גן מתחם B
5)      2 כיתות גן מתחם A
6)      תקציב עבור הצמדת תב"רים קיימים למדד
7)      מגרש משולב פארק ז'בוטינסקי במימון הטוטו
8)      שרותיGIS  במימון משרד השיכון (geographic information system ?)
לטענת משה סיני: מאשרים תב"רים עבור מוסדות חינוך ב"טפטוף". ביקש סקירה מלאה על מבני ציבור והשלב בו כל אחד מהם נמצא (= הובטח לו ע"י ראש העירייה שתעשה סקירה בעתיד)
ראש העירייה עדכן שיש בי"ס יסודי וגן ילדים במתחם A  במצב מתקדם ויתכן שיסתיימו לפני תום המועד המתוכנן. הערת החתומה מטה: לא ציין מהו המועד המתוכנן.  


אושר פה אחד
2.
עדכון תקציב כוח אדם עבור משרת: מנהל נכסים וחוזים (תקציב ממשרד הפנים)
אושר פה אחד
3.
אישור התקשרות ללא מכרז בנושא: ביטוח העירייה. הסיבה: שני מכרזים שבוצעו - נכשלו. היות ויתכן והעירייה תימצא ללא ביטוח (לא נמסר מתי פג תוקף הביטוח), נדרשו חברי המועצה לאישור זה
אושר פה אחד
4.
אישור התקשרות ללא מכרז להתקנת מנופים לנכים בבי"ס נאות אילנה. המכרז נכשל היות והחברות שהגישו הצעתן, לא עמדו בתנאי המכרז. קיימת כוונה לאכלס את בי"ס בחודשים הקרובים והנושא דחוף. 
אושר פה אחד
5.
מינוי דירקטורים בחברה הכלכלית (בכפוף לאישור ועדת מינויים): מר זוהר יוסף וגב' איריס נדיב. מהדיון לא ניתן היה להבין, על-פי איזה מפתח קואליציוני מונו דווקא נציגים אלה ולא אחרים.
אושר
התנגדו: משה סיני ואביבה שקד
6.
 מינוי חברת ועד מנהל לעמותה לשירותים חברתיים: גב' יונה ברק.  – הסייפא בדומה לסעיף קודם
אושר
נמנעה: אביבה שקד
7.
השקעת כספים פנויים בחברת IBI. החברה תנהל את תיק ההשקעות בחשבון עירייה שנפתח עבור מטרה זו בבנק מזרחי
אושר פה אחד
8.
אישור הוצאת אישור לבנק על הלוואה שהעירייה נתנה למדינה לפני כשנה, בנוסח שנקבע מראש. משה סיני ביקש להוסיף סעיף: לבקש חזרה את הכסף לאחר שתורכב הממשלה כיוון ובינתיים נחתם הסכם הגג ויש לעירייה הוצאות רבות; אושר הנוסח עם התוספת
אושר פה אחד


נרשם ע"י יעל אלפסי