ישיבת מועצה מיוחדת לצו ארנונה 2016 - 8.6.15


נוכחים: ראש העירייה, בני בית-אור, עוזי אשוואל, אביבה שקד, משה סיני, רזיאל אחרק, אבטליון בצלאל, אלכס קפלונוביץ, עומר רצון, יעקב אדמוני, סיגל שיינמן, עומר שכטר, עדי אביאני

איחר: מיכאל מלמד

חסר: חנוך עוז


צו ארנונה 2016
הגזבר פתח את הישיבה והסביר שיש חוסר בתקציב 2016 ב 9 מיליון ₪ ויש למצוא מקור כספי. כיוון ומשרד הפנים לא יאשר תוספת ארנונה למגורים וכיוון ותעריף הארנונה לעסקים נמוכה משאר הערים באזור הוא ממליץ לעלות את הארנונה לעסקים ב 10% ולצמצם הנחות לכל מי שמקבל הנחה שלא על בסיס כלכלי.  (מה שמאשרים בפועל זה עלייה של 5.5% ולא של 10 ואין הסבר איך ישיגו את שאר הכסף שחסר. זה לא כולל עליה אוטומטית של 1.27% למגורים ולעסקים)

בנוסף כדי לעודד שיווק של לב ישראל כך שיכניס כסף מארנונה לעסקים ולמשוך יזמים גדולים הוא ממליץ לתת הנחה של 1/3 לחמש שנים עבור שטח שהוא מעל 10,000 מ"ר. בפרויקט "לב ישראל" זכו במכרז ועד היום אין תזוזה וכדאי לעודד לבנות שם, וממליצים להוסיף בקטגוריות אזור ד' וה' עבור בתי תוכנה ששטחם מעל 5,000 מ"ר.

נציגי האופוזיציה (אביבה שקד ומשה סיני) אמרו שיש לחפש מקורות תקציביים אחרים ולבדוק סעיפי הוצאות ולמה חסר כסף ושזה מקומם שמעלים ארנונה לקטנים ולגדולים נותנים הנחות ושראש העירייה הבטיח בבחירות שלא יעלה ארנונה. סיני גם הציע לתת הנחות בארנונה לתושבים בשכונות החדשות לחצי שנה כיוון והם לא מקבלים שירותים כמו שצריך וחלקם נכנסו לבעיה כלכלית עקב העיקוב באכלוס.

משה סיני הזכיר שוב את הצעתו שלבקש חזרה את הכסף שהלווינו לממשלה כרשות איתנה. ראש העירייה הגיב ואמר  שהעירייה כבר פנתה למשרד הפנים והם סירבו.

עוזי אשוואל התלונן גם הוא שלא ברור למה צריך את העלאה ולמה נותנים הנחות לבנקים

הגזבר הסביר שמדובר במנהלות של בנקים והם משלמים ארנונה מאוד גבוהה ולכן זה מאוד משתלם וכדאי למשוך אותם להגיע לעיר. בנוסף הסביר שגם משקיעים בעסקים בעיר בכך שלמשל בונים כביש עורפי, משפרים תשתיות וכד' ובנוסף התושבים החדשים שיצטרפו לעיר, יגדילו את כוח הקנייה בעיר וגם זה יעזור לעסקים.

התפתח ויכוח מכוער בין משה סיני לראש העירייה: מי חתם על איזה הסכם, יותר גרוע לעיר ומי ויתר על שליטה למשרד השיכון. סיני קרא לראש העירייה שקרן וצעק עליו.

תוצאות הצבעה: הצו אושר ברוב קולות. התנגדו: אביבה שקד, משה סיני ועוזי אשוואל

נרשם ע"י יעל אלפסי