ישיבת מועצה 8.6.15


נוכחים: ראש העירייה, אלכס קפלונוביץ, עוזי אשוואל, אביבה שקד, עומר שכטר, סיגל שיינמן

עזבו וחזרו לפרקים: יעקב אדמוני, רזיאל אחרק, בני בית-אור, עדי אביאני, עומר רצון, משה סיני, אבטליון בצלאל


חסרים: חנוך עוז, מיכאל מלמד


תיאור הנושא
החלטה
1.
הוספו תב"רים שלא היו בסדר היום
1.      פיתוח שצ"פ  (שטח ציבורי פתוח) מאחורי רחוב תור הזהב. מימון: משרד הבינוי
2.      התארגנות לאכלוס הקרוב במימון משרד השיכון
אושר פה אחד

2.
העברת תיק הספורט מרזיאל אחרק לעומר רצון
אושר פה אחד
3.
אישור חוק עזר בנוגע לפינוי פסולת מאזור התעשייה
משרד הפנים לא קבע נוהל מסודר למרות בג"צ בנושא. לאחרונה אישרו חוק עזר דומה לעיריית יבנה

אושר פה אחד
4.
ראש העירייה השיב לשאילתה של האופוזיציה בנוגע לשכונות החדשות.

השאילתה והתשובה מצורפים למטה

נרשם ע"י יעל אלפסי