ישיבת מועצה 9.11.15


נוכחים: ראש העירייה, יעקב אדמוני, עומר רצון, עומר שכטר, סיגל שינמן, אביבה שקד, עוזי אשוואל, עדי אביאני, אבטליון בצלאל

אחרו: מיכאל מלמד, רזיאל אחרק

חסרים: משה סיני, בני בית-אור, חנוך עוז, אלכס קפלווביץ
תיאור נושא
החלטה
1.
אישור תבחינים למלגות סטודנטים 2015-2016

על פי רשימת הקריטריונים,
קיים בין היתר קריטריון של מספר נפשות במשפחה.

על מנת שלא ייצר מצב שרק בחורי ישיבה עם מספר רב של ילדים יזכו במלגה, רשימת מרצ ביקשה להוסיף לתבחינים, קריטריון בן שתי נקודות עבור סטודנט שעשה שירות צבאי או שירות לאומי או התנדבות אחרת
הבקשה שלהם עוררה דיון רווי יצרים עד כדי כך שראש העירייה איים מספר פעמים לסגור את הדיון

נציגי ש"ס טענו שאין תלמידים כאלו

אשוואל העלה הצעה נגדית להוסיף מלגות ללימודי תעודה

בעד הצעת ראש העירייה: ראש העירייה, מלמד, אדמוני, אבטליון, אחרק, אביאני ורצון

נמנעו: שיינמן, שכטר, שקד

בעד הצעת אשוואל: אשוואל
2.
אישור הסכם הקצאת מבנה לעמותה למען הקשיש ברחוב שבזי.

על פי הסכם קיים, לעמותה עדיין קיימת זכות שימוש של  שמונה שנים. המועצה אישרה שנתיים נוספות וכמו כן, חמש שנים - אופציה – סכ"ה: 10 שנים +  5 אופציה
בעד: ראש העירייה, מלמד, אדמוני, אבטליון, אחרק, אביאני, רצון, שעטר, אשוואל, שקד

(שיינמן יצאה)
3.
תב"ר עבור מעון יום במתחם החדש A.

התקציב עבור ההקמה - ממשרד השיכון
בעד: ראש העירייה, מלמד, אדמוני, שיינמן, שכטר, אחרק, אביאני, אשוואל 

(שקד, רצון ואבטליון עזבו את הישיבה)
4.
אישור פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה 

בעד: ראש העירייה, מלמד, אדמוני, שיינמן, שכטר, אחרק, אביאני, אשוואל 
נרשם ע"י יעל אלפסי