ישיבת מועצה 11.5.15נוכחים: ראש העירייה, אביבה שקד, משה סיני, עומר שכטר, עדי אביאני, אלכס קפלונוביץ, אבטליון בצלאל, מיכאל מלמד, רזיאל אחרק

חסרים: עומר רצון, סיגל שיינמן, עוזי אשוואל, חנוך עוז

נכחו בדקות פתיחה ועזבו:  בני בית-אור, יעקב אדמוני

להלן סיכום החלטות:


תיאור הנושא
החלטה
1.
עדכון שם תב"ר עבור תיכנון וביצוע בית כנסת במתחם B
אושר פה אחד
(רזיאל אחרק לא נכח)
2.
אישור הארכת כהונת מבקר העירייה לשנה וחצי

המבקר, משה כהן, הגיע לגיל 67, גיל הפרישה.

קיימת אפשרות להאריך את הכהונה עד גיל 70, בשתי פעימות של שנה וחצי. המבקר הוא זה שפנה לראש העירייה וביקש לנצל אפשרות זו .

הוסבר ששתי פעימות של שנה וחצי זה היא תוצאה מנוהל של משרד הפנים.
ראש העירייה, אינו רואה סיבה שלא להיעתר לבקשה ולפיכך הביא הדיון למועצת העירייה.

אביבה שקד הציגה את הבעיתיות שהארכה נוספת תלויה במועצה לשנה וחצי נוספות ושתפקיד המבקר הינו רגיש ואולי ישתמע מזה שכדי לקבל הארכה נוספת הוא צריך לעשות את תפקידו בצורה שונה שלא בהכרח שרת את הציבור


משרד הפנים הוציא נוהל חדש שמבטל את קודמיו
הנוהל הישן:
הנוהל החדש:

היועצת המשפטית הסבירה שהגישה של משרד הפנים השתנתה והיום צריך להסביר למה לא להאריך לעומת פעם שהיה צריך סיבה טובה להאריך

משה סיני ביקש לפנות למשרד הפנים ולהסביר את הבעייתיות בנוהל במיוחד בתפקידים כמו של המבקראושר ע"י הרוב
אביבה שקד - נמנעה

(רזיאל אחרק לא נכח)
3.
אישור יונתן פנחס כפקח עירוני
אושר פה אחד
(רזיאל אחרק לא נכח)
4.
אישור מסמך נוסף לייפוי כוח לחברת IBI  לנהל חשבון להשקעות בבנק מזרחי עבור העירייה (האישור העקרוני היה ב- ישיבה מיום  20.4 )
אושר פה אחד

5.
אישור מינוי אסתר איוב וענת מהרט כדירקטוריות בעמותה לפיתוח שירותים חברתיים כפוף לאישור ועדה
אושר פה אחד

6.
אישור מינוי עו"ד ענת חלא כדירקטורית בחברה הכלכלית כפוף לאישור ועדה
אושר ע"י הרוב
אביבה שקד ומשה סיני  - נמנעו

נרשם ע"י יעל אלפסי