ישיבת מועצה 6.7.15


נוכחים: ראש העירייה, אלכס קפלונוביץ, סיגל שיינמן, יעקב אדמוני, בני בית-אור, עדי אביאני, עומר רצון, משה סיני, אבטליון בצלאל

חסרים: חנוך עוז, מיכאל מלמד, עוזי אשוואל, אביבה שקד, עומר שכטר, רזיאל אחרקתיאור הנושא
החלטה
1.
אישור תב"ר עבור רכישת ציוד בטיחות בטחון וחירום 2015 – 35 אלף . התפלגות: 40% בהשתתפות העירייה ו – 60% על חשבון משרד החינוך
אושר פה אחד

2.
אישור הגדלת תב"ר שיפור חזות בי"ס טל לפיתוח חצר לימודית (בנושא אדם וסביבה בא"י) במימון משרד החינוך – תוספת של 300 אלף

** חבר המועצה אדמוני ציין שפרויקט זה נמנע מבי"ס החרדיים ושקמינסקי (מנהל אגף החינוך הקודם) חסם בזמנו
אושר פה אחד
3.
אישור תב"ר לפעולות לבטיחות בדרכים 2015 בעלות של כ - 55 אלף ₪. התפלגות: 40% בהשתתפות העירייה ו- 60% משרד התחבורה
אושר פה אחד
4.
אישור עדכון שכר בכירים של אורן שמחי עוזר סגן ראש העירייה בהתאם לחוזר מנכ"ל של משרד הפנים (כנראה מדובר בעוזרו האישי של הסגן מיכאל מלמד)
סיני נמנע השאר הצביעו בעד

נרשם ע"י יעל אלפסי