ישיבת מועצה 19.10.15


נוכחים: ראש העירייה, אלכס קפלונוביץ, סיגל שיינמן, רזיאל אחרק, אבטליון בצלאל, עוזי אשוואל, עדי אביאני, יעקב אדמוני, מיכאל מלמד, עומר שכטר, בני בית-אור, חנוך עוז, משה סיני, אביבה שקד

איחר: עומר רצון

בתחילת הישיבה נתן ראש העירייה סקירה על המצב הביטחוני ודיווח על הצעדים שהעירייה נקטה על מנת להגן על התושבים. הוא דיבר על עידוד מתנדבים במשמר האזרחי למען פעילות קהילתית. בנוסף הסביר שחשוב לא לעשות הכללות ושממש לא כל האוכלוסייה הערבית מעורבת או מעודדת טרור. ביקש להיזהר עם הפצת שמועות בפייסבוק ומקריאות להחרמות או האשמות. הדגיש בפני חברי המועצה שבתור מנהיגים ונציגי ציבור, תפקידם להיות בוגרים ולשמש דוגמא. צריך להמשיך לחיות ביחד והוא נפגש עם ראשי הערים באזור וכולם מגנים את הטרור והרציחות.תיאור נושא
החלטה
1.
אישור עדכוני תקציב 2015:

א.      תוספת של מיליון ₪ לסעיף תימנה מתוך סעיף רזרבה תקציבית
משה סיני נמנע
אביבה שקד נגד
חנוך עוז יצא
עוזי אשוואל נגד
עומר רצון לא נוכח
השאר בעד
2.
אישור עדכוני תקציב 2015 בוצעו עדכונים בסעיפים הבאים:

א.      שפ"ע שכונות חדשות שהתאכלסו - תוספת
ב.      העסקת סייעות שניות – כמעט 21 משרות נוספו
ג.       העברת מספר רכבי עובדי לליסינג
ד.      פרויקט וולפסון בחינוך התורני
ה.      אבות בית לאולמות ספורט דרך העמותה
ו.        בי"ס של החופש הגדול

עוד מספר עדכונים
חנוך עוז יצא
עומר רצון לא נוכח
יתר הנוכחים: בעד
3.
אישור תב"רים (תקציבים בלתי-רגילים):

א.      מחשוב מוסדות חינוך מענק ממפעל הפיס – 500 אלף ₪
ב.      שיפור כניסה לפארק תעשייה אפק – ביטול כיכר, התקנת רמזורים, הוספת נתיב נסיעה מזרחית לכיכר – 4 מיליון ₪ (70% במימון משרד התחבורה)
ג.       הוספת כיכר בצומת הנביאים/יהודה הלוי/רש"י - 1 מיליון ₪ (70% במימון משרד התחבורה)
ד.      הגדלת תב"ר עבור שיפוץ המבנה לשירות פסיכולוגי והקמת קומה שנייה עבור השכרה להפעלת מרכז טיפול בנפש לגיל הינקות – תוספת של 400 אלף ₪

בכל ארבעת סעיפים אלו, לא נערך דיון מעבר לזה שעוזי אשוואל ציין שעדין לא קיבל את הדיווח  על התב"רים שאושרו עד היום ומה עלה בגורלם ומסיבה זו הוא  הצביע נגד
סיגל שיינמן יצאה
עוזי אשוואל נגד
השאר בעד
4.
תב"ר בטיחות בדרכים – בסך כולל של כ  55 אלף ₪, מתוכם כ- 22 אלף ₪ במימון העירייה

אושר פה אחד
5.
אישור התקנת מתקני טרנספורמציה ע"י חברת חשמל בשכונות החדשות;
משה סיני שאל: האם נעשו בדיקות קרינה ובדקו השלכות סביבתיות
התשובה שקיבל:  בדיקות קרינה נעשות אחרי שמותקן ועובד
עדי אביאני יצא
משה סיני נמנע
יתר הנוכחים:  העד
6.
אישור עיסוק בעבודה נוספת עבור מספר עובדים (רובם מהרווחה) (אין הסבר או פרטים)
אושר פה אחד
7.
תיקון פרוטוקול ועדת שמות – השלמת שם לסמטה ששמה  נשמט השם שניתן: סמטת הסייפן
חנוך עוז לא השתתף
אושר פה אחד
8.
שינוי בהרכב הוועדה למלגות סטודנטים – רותם במקום שגב ?
אושר פה אחד
9.
הצגת דוח כספי של העמותה לשירותים חברתיים:

א.      תקציב של כ- 5 מיליון ₪; כ- 3 מיליון מתוכם מועבר מתקציב העירייה.
ב.      יתבצע שינוי ארגוני,  הקונסרבטוריון יעבור להיות חלק מ"מקום בלב" ולא כפי שהיה עד כה, כחלק מהעמותה לשירותים חברתיים.
      ג.       לעמותה יש אישור מנהל תקין מרשם העמותות  

 לא נערך דיון בנושא.

10.
ראש העירייה הגיש בכתב תשובות לשתי שאילתות שהוגשו ע"י האופוזיציה

11.
אישור בדיעבד: הקצאה לעמותה למען הקשיש של המבנה ברחוב שבזי 77. התחיל דיון אך לא הגיע לסופו.


נרשם ע"י יעל אלפסי