ישיבת מועצה 3.2.14

    
   בתחילת הישיבה היו תלמידים שרצו לצלם את הישיבה בוידאו
הם אמרו שהם קיבלו אישור מהדוברת
שלום לא הסכים
סיני התחיל לריב איתו שזה חוקי לחלוטין לצלם
שלום אמר שזה ענין של מדיניות ושאפשר להצביע על זה אבל כיוון שהיום הוא לא ידע – אז לא

·         שלום התחיל באיזה סיפור על תוספת מבנה להנדסה שנפל כבר פעמיים במכרז. היועצת המשפטית הסבירה שזה קרה כי בפעם הראשונה ההצעות היו יקרות מדי ובשנייה היו שתי הצעות, אחת יקרה והשנייה סבירה אבל ללא ערבות בנקאית
עלתה הצעה לקיים משא ומתן ללא מכרז כדי להגיע למחיר נורמלי
סיני שאל מי ינהל את המשא ומתן
שלום שאל אם הוא רוצה
סיני אמר שלא אבל שאביבה רוצה ושלום הסכים
רזי אמר שנהוג שראש הועדה ומישהו מקצועי ינהלו את המשא ומתן
זה הוסף לסדר היום וכולם הצביעו בעד

·         אישור תברי"ם
סיני שאל על עמותה למען הקשיש שהיא עמותה פרטית, האם נהוג שהרשות מממנת בינוי
היועצת המשפטית אמרה שהמבנה בבעלות העירייה
באופן כללי ביטוח לאומי משלם 80% מזה והעירייה רק 20%

סיני שאל על בית הקולנוע איך רק 2 מיליון כשאמור לעלות יותר
ינאי ענה שזה רק לתחזק את המבנה ושזה סכום ראשוני
ושלום אמר שזה מבנה היסטורי וכדאי לשמר לפני שיתפורר

ההצבעה עברה ללא התנגדות על כל התברי"ם ביחד

·         צו ארנונה 2014
הגזבר סיפר שיש העלאה אוטומטית על פי חוק של 3 ומשהו אחוז
בנוסף יש העלאה קטנה עקב הלוואה למדינה של 4.3 מיליון שקל
בנוסף יש תוספת לנכסים שאינם למגורים למעט מספר נכסים שכבר הגיעו למקסימום או שהתעריף שלהם כבר גבוה לעומת ערים שכנות. באופן כללי הארנונה למסחר נמוכה יחסית לשכנות ביקשו העלאה של 6% למסחר
שלום אמר שהולכים לבנות איזור תעשיה לאורנית שיגיע עד כביש 5, מרחיבים את איזור תעשיה ברקן ואת איזור תעשייה קסם כך שיש תחרות. הוא מבקש לעלות למסחר רק ב 3% במקום ב – 6%
ההצבעה עברה. התנגדו: סיני, אביבה ואלכס. חסרים: חנוך ועוז. השאר היו בעד

·         עומר דיבר על ההלוואה למדינה שגרמה לעליה בארנונה. זה לפי החלטת ממשלה שרשויות איתנות ילוו לחלשות במקום הממשלה. יש ח"כ שמגיש הצעת חוק לבטל את זה

·         שלום בירך את התלמידים שנכחו ושוב היה ויכוח עם סיני על הצילום

·         שלום: מחר אירוע חשוב עם שר האוצר ושר השיכון. הסכם גג הוא החלטת ממשלה שבמסגרתה יבנו עשרות אלפי יחידות דיור. בהתחלה היו 4 ערים כנראה שיהיו עוד 2. כל רשות כזו מתחייבת על שיווקים במספר מסוים ועל היתרים, צריכה לעודד ולעזור לממשלה במאמץ לבנות. במסגרת ההסכם מקבלות הרשויות כל מיני הטבות בעיקר תקציביות. 15700 יחידות אצלנו קרוב ל – 60000 תושבים. בהתחלה זה היה אמור להפרש על יותר זמן וזה צומצם. היה משא ומתן קשה במסגרתו הועלו תביעות והחלק הארי שלהן התקבל. לא תהיה חתימה מחר כי ההסכם עדין לא סוכם משפטית זה יותר סוג של הצהרת כוונות. מציין שההסכם למען התושבים ולא על חשבונם.

·         סיני אמר שיש נושאים שהוא לא רואה בהסכם שכדי להכניס למשא ומתן כמו התקת מסדרון החשמל, המסדרון האווירי וזוגות צעירים ורזי צעק עליו שזה חוצפה שהוא מדבר, שההסכם הקודם עליו סיני חתם מכר את ראש העין בנזיד עדשים ושעכשיו לא יטיף למי שעושה וכו

** הסברים על התנהלות הרשות ומושגים ראה כאן