ישיבת המועצה 24.2.14


ישיבה בנושא תקציב 2014 סה"כ 301 מיליון ₪

הגזבר נתן סקירה קצרה בה לא הייתי (לא נתנו להיכנס בהתחלה בגלל המורים למוסיקה שהפגינו)

אביבה: התקציב אמור להיות חלון ראווה... לי חסר לצד הקובץ הזה לשמוע איך התקציב עומד בהלימה... איך אתה (ראש העיר) רואה את העיר מתפתחת. אמרת שתציג את החזון שלך... ראוי שזה יהיה מוצג עם תפיסה יותר רחבה מלבד המספרים. בספר התקציב יש 200 אלף למבנה אירגוני, אולי לדיון עמוק על איך העיריה בנויה אך בפועל התקציב מראה שיש שינוי במבנה האירגוני. אם תוכל להרחיב. הוחלט להרחיב את הביטחון לאגף. לי לא ברור איזה ניתוח הביא לכך שלמשל אגף החינוך לא קפץ פי 2 אלא דווקא הביטחון. אני מבינה שיש חיבור בין פיקוח לביטחון. האם הביטחון ברה"ע ישתפר אם נעלה משרות ונהפוך לאגף ? למה השינוי הזה הכי מרכזי וחשוב לעירייה כרגע ? לאורך כל המסמך יש תוספות של משרות. נעשה כבר סוג של שינוי במבנה האירגוני, צריך אולי לחכות ולעשות חקר של המבנה האירגוני ולא תלאים. בנושא תנועות הנוער – אין מספיק תמיכה בהן. בקשר למנהלת השכונות החדשות – צריך לברך על זה, אבל למה להוסיף בהקשר גם לאגף הנדסה ? ומה הקשר בין החברה הכלכלית לשכונות החדשות ? יש פה גם יעוץ תקשורת של 420 אלף בשנה. למה כל כך הרבה ? בנושא מנהיגות: פיתוח מנהיגות זה חשוב וצריך להגדיל את הסכומים

נחמיה תעיזי (ממשאבי אנוש): רוב המשרות המוצעות הן ייעודיות. רווחה – 6 משרות. חינוך – השלמת תקנים ותוספת סייעות. עיבוד משאבים – הכסף היה יוצא לחברה חיצונית והחלטנו לקלוט את העובדים אבל זה אותו כסף
ינאי: גם מאבטח ברווחה העברנו להיות עובד קבוע

עומר רצון: עובד עירייה עם כל הזכויות זהה לעובד קבלן ?

בן משה: עם כל הזכויות מסביב לפי החוק החדש זה אותו כסף ובמוקד כל הזמן מתחלפים אנשים וזה מקום חשוב ולכן מרוויחים מזה שאנשים לא מתחלפים

עומר רצון: סטודנטים מיליון שקלים – רעיון יפה וגם 300 אלף לחד הוריות אבל צריך שלא יהיה מותנה אלא קבוע בתקציב וגם 250 אלף לתנועות נוער. צריך גם לקשרי חוץ 100 אלף, היו משלחות שיצאו וזה מאוד חשוב. זוגות צעירים – פה הייתי שם תקציב מותנה כדי לראות איזה סוג של עזרה ניתן לתת. חיילים – למה לא לתת סיוע ? 200 אלף ? סכ"ה הסעיפים האלה מיליון 800 ואפשר להכיל את זה לא מותנה בתקציב

עומר שכטר: רכז צעירים זה גם לחיילים

בן משה: בכל רגע נתון יש בערך 1500 חיילים

עוזי: מבקש הסבר מקיף על מנהלת השכונות החדשות. למה החברה הכלכלית לא יכולה לטפל ? והאם היא צריכה ? אשמח אם תגיד לפרוטוקול שעובדי עירייה כעובדי עירייה לא יעבדו בשבת. מלגות סטודנטים צ- ביקשתי כסף צבוע למלגות סטודנטים ולהוסיף לאברכים וסמינרים אחרת אצביע נגד התקציב

אלכס: תקציב העולים ירד ב 80 אלף ותאגיד המים עלה ב 60 אלף, למה ? יש עדין עולים ולא רק רוסים גם אתיופים.

בן משה: בעקרון הסכם הגג מביא בשורה חשובה שכל ההוצאות שהיו אמורות לפול על הרשות (מבני ציבור וכו') על כולם נקבל עלות מלאה. היינו חודשיים בדיונים והגענו להסכמה בעניין וקיבלנו תקציב חשוב כך שלא ייפול נטל. קיבלנו תקציב שנוכל לגשר חדש מול ישן כך שנוכל לפתח את השכונות הקיימות (לא רק הותיקות, גם טל וגם דניה וגם ה' באייר).
כמה בשורות חשובות:
1)      מגדל צדק נמצא בפיתוח מואץ. הנציבים של רשות הגנים הלאומיים ידידותיים ומוכנים ללכת אתנו. הם מפתחים כבר את המגדל עצמו.
2)      אנחנו מפתחים אמפיתאטרון וכבר עשו פעולה ראשונה על התשתית. תושבי ראש העין יכנסו ללא תשלום.
3)      טיילת ראש העין – נפגשנו עם קק"ל בחודשים האחרונים וגם עם ראש עיריית ת"א. נעשה טיילת שתחבר את רה"ע ות"א. נקרא לזה חוצה שפלה. יהיה שם שביל להולכי רגל ושביל לאופניים. אפשר יהיה להגיע לקריית אריה עם אופניים לעבודה
4)      יש פיילוט מהאיחוד האירופי – פעילות להקטין פליטות, והאיחוד האירופי מוכן להשקיע כסף. נבחרנו מתוך 3 ערים בארץ והאיחוד האירופי יממן תכנון של כל האנרגיות של ראש העין, כולל מבני ציבור, יתכנן, יציע הצעות ואולי ישקיע בנוסף מתוך קרן לפעילות.
5)      שר לביטחון פנים, פרויקט של שיטור עירוני משולב כבר באפריל, מאי, יוני. נקבל תוספת של שוטרים, כלי רכב וכו' שיהיו רק פה
6)      בקשר לביטחון, לא צריך יום לימודים ארוך או בחינה של הארגון. בעשור הקרוב ראש העין תהיה בהתקפה כללית. יש פריצות כל יום. זה מחייב טיפול יסודי. יש ועדה בנוסף שבודקת את התפיסה של הביטחון הכוללת ברה"ע. יהיה יותר בטוח פה, יותר סיורים, מצלמות וכו'. יש הרבה כניסות ויציאות, רה"ע פרוצה לגמרי, וצריך לעשות את זה באופן הרבה יותר רחב. במסגרת הסכם הגג קיבלנו תקציב גם להוצאות ביטחון, ועם התוספת של השיטור העירוני נוכל במהלך השנה הקרובה להציג תמונה טובה יותר בנושא הזה. 
7)      מנהלת שכונות – זה שם מתקדם לוועדי שכונות. פעם זה היה והדרך הנכונה לבטא ולייצג את הצרכים השונים זה ע"י אנשים שגרים שם. בה' באייר יש בעיית חנייה, בנווה אפק גינון, בשכונות צריך לחדש כבישים לפני שיהיו סדקים ואז ההוצאה גדולה יותר. המנהלות האלה כבר התכנסו באופן וולונטרי ונפגש איתם ונכין תכנית ונעשה את זה בתכנון רב שנתי כולל החלפת תאורה. בתום שנה אני מצפה שהמנהלת הזו – כל שכונה תעשה בחירות של עצמה.
8)      במסגרת הסכם הגג, כדי שניקח אחריות, אנחנו צריכים שתקום מנהלת וקיבלנו תקציב גדול לזה. לכל מתחם תהיה מנהלת שמנהלת את הבנייה והיא תפקח וכד'. המנהלות האלה – נוציא ונגייס את החברות הכי טובות שיש בשוק כדי שלא יהיה חפל"פ ונגייס חברה שתעשה בקרה על כולם כדי שלא יהיו בעיות. משרד השיכון מחזיק דבר כזב במתחם A,B,C . הסכמנו שמשרד השיכון ימשיך להיות אחראי אבל נכנס לנעליים שלו כדי ללמוד ב – C. אין התאמה בין עסקים לבתים ומתחם F  הפך למתחם תעשייה ומסחר נוסח קריית עתידים – משרדים וכו'.
9)      מצר על כך שמתחם קסם שהיה צריך להיות בשלבים מתקדמים עדין תקוע מכל מיני סיבות. אמרתי להם שלא אתן להם לבנות בתים (התרי בנייה) אם לא יציגו במקביל התקדמות בקסם. אם זה היה מתקדם כבר היינו מקבלים הרבה כסף במיסים וארנונה. בעוד שנה יפוג הזמן של ההסכם איתם וביקשתי שיתנו להם כרטיס צהוב ואדום כך שאם לא יציגו תכנית יקחו את זה מהם. המנהל לא אוהב לעשות את זה אבל נלחץ בכיוון
אביבה:  החברה הכלכלית מול המנהלת

בן משה: החברה הכלכלית צריכה לעשות כאילו את הבקרה. בתמונת המצב הנוכחית זה גדול עליה, הניסיון שם כרגע לא מספיק (בדקו אותם בכל מיני פרויקטים קטנים)
תנועות נוער – דבר חשוב מאין כמוהו. אני שילשתי את התקציב השנה. הם העלו בעיה שהם רוצים עניינים לוגיסטיים כמו מנהל חשמל. כיוון שהמבנים שלהם הם של הרשות, ניקח על עצמנו את זה ונפנה להם כסף לפעילות.

אלכס: אז על מה הם מחייבים את הילדים ?

בן משה: יש ברה"ע 3 תנועות נוער רציניות, וגם התנועות שלהן משתתפות בהוצאות. אם אני אלחץ עליהם הם יגבו יותר. יש כבר היום ילדים שלא יכולים לשלם ולכן חשוב לתמוך בהם.

עומר רצון: צריך לתת לאוכלוסיות חלשות שיוכלו להשתתף

אלכס: משלם על ילד אחד 1400 שח

עוזי: סטודנטים – גם לאברכים (כשרצת ורצית תמיכה לא שאלת מי עשה צבא) ומה בקשר למורשת תימן

בן משה: אתה תראה שכל שנה התקציבים לתנועות הנוער יעלו וגם לסטודנטים. מלגות סטודנטים – המותנה זה רק לצורך החודשים הקרובים, כל מה שמותנה יהיה. הנטייה שלי לתת למי שהיה בצבא. נדון בזה בוועדה כשנדון בקריטריונים. מורשת תימן – יש תב"ר. אבל אם הממשלה מכירה באברך שסיים כולל כאילו יש לו BA  מבחינת שכר, גם אנחנו נוכל. עובד עירייה לא יעבוד בשבת. נמצא את שיטת ההעסקה  כך שעובדי עירייה לא יעבדו בשבת כעובדי עירייה. אלכס, לגבי העולים ניקח בחשבון כשנבחון עוד 3 חודשים.

עומר רצון: בנושא החד הוריות לא קיבלת תיקון ונושא קשרי החוץ. התקציב לחד הוריות קטן ותקציב הסטודנטים לא צריך להיות מותנה. נושא קשרי החוץ – 100 אלף ייעודי לספורט ותרבות.

גזבר: המותנה ירד קשרי חוץ נשאר

19:45 – סיני נכנס

בן משה: נבחן אותם. בעתיד הסטודנטים לא יהיה מותנה וגם פה זה יהיה למרות שמותנה

הצבעה: נגד: סיני, עומר רצון, אביבה, אלכס

** הסברים על התנהלות הרשות ומושגים ראה כאן