ישיבת מועצה 12.9.16

נוכחים: ראש העירייה, יעקב אדמוני, מיכאל מלמד , בני בית-אור, עוזי אשוואל, אביבה שקד, עדי אביאני, עומר רצון, אלכס קפלונוביץ, אבטליון בצלאל, חנוך עוז

חסרים: רזיאל אחרק, עומר שכטר, סיגל שינמן, משה סיני


תיאור נושא
החלטה
1.
פתיחת שני חשבונות בנק לבי"ס יסודי חדש במתחם B – חשבון לכספי הורים וחשבון ניהול עצמי
ההתנהלות היום לא מוסדרת אך זה הכיוון ויש הצעת חוק בנושא. החשבונות יפתחו לאחר שהצעת החוק תעבור. יש תקנות בנושא מ 2004. אם יהיה צריך ישנו דברים בבתי ספר קיימים אחרים לאחר העברת החוק.
החשבונות יתנהלו ביתרות בלבד
עבר פה אחד
2.
אישור תבר"ים
א.     הנגשת כיתה ללקויי שמיעה בנופים – 30 אלף ₪ במימון משרד החינוך
ב.     הנגשת שתי כיתות ללקויי שמיעה בגוונים – 60 אלף ₪ במימון משרד החינוך
ג.      הנגשת כיתה ללקויי שמיעה ברמב"ם – 30 אלף ₪ במימון משרד החינוך
ד.      הנגשת כיתה ללקויי שמיעה באוהל שלום – 30 אלף ₪ במימון משרד החינוך
ה.     הנגשת שלוש כיתות ללקויי שמיעה בבגין – 90 אלף ₪ במימון משרד החינוך
ו.       תכנון הסדרה בטיחותית ברחוב חותמי המגילה - 30 אלף ₪ במימון העירייה ו 70 אלף ₪ במימון משרד התחבורה
ז.      תכנון הסדרה בטיחותית ברחוב קיבוץ גלויות - 255 אלף ₪ במימון העירייה ו 595 אלף ₪ במימון משרד התחבורה
ח.     הגדלת תב"ר עבור עבודות פיתוח אתר מגדל צדק ע"י רשות הטבע והגנים – 5 מיליון ₪ המימון משרד הבינוי והשיכון
עבר פה אחד
(חנוך עוז לא היה בחדר)
3.
אישור חוזים למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים לחברה למטרת התקנת אחזקת והפעלת מתקן טרנספורמציה לאספקת חשמל בקרקע
עבר פה אחד

4.
עדכון ראש העירייה על תרומה שהתקבלה לשימור מקרנה מהקולנוע הישן.
שלב א של הפרויקט שימור הקולנוע הישן אמור להסתיים בקרוב – חיזוק יסודות וקירוי הגג
היכל התרבות – כמעט סיימו לתקן את רוב הליקויים המקוריים שהיו
כנראה יצאו מכרזים לסיום העבודות בחודש הבא (תאורה, במה, אקוסטיקה וכו') הערכה היא שהעבודות ימשכו כשנתיים

5.
אישור העסקה נוספת לשני עובדים
עבר פה אחד
6.
אישור חברי דירקטוריון מקום בלב:
·        חברי מועצה: שלום בן משה, עומר רצון, אלכס קפלונוביץ, משה סיני, עדי אביאני
·        עובדי עירייה: שלמה שילה, רחבעם חיים, ציפי עורקבי, ד"ר נגיסט מנגשה, ליאת מוסרי
·        נציגי ציבור: אבינועם טובים, נגה מליניאק, רוניתה טביב
·        מיכל יוגב ואורלי הדני ירדו
·        במקום מיכל יוגב יכנס נציג הורים
·        אורלי לא סיפקה הוכחה לתואר אקדמי, כנראה שיהיה צריך למצוא מועמד אחר
בעד: ראש העירייה, יעקב אדמוני, מיכאל מלמד, עדי אביאני, עומר רצון, אלכס קפלונוביץ, אבטליון בצלאל, חנוך עוז
נגד: בני בית-אור, עוזי אשוואל, אביבה שקד
7.
תשובה לשאילתה של האופוזיציה בנושא אירועיי תרבות וספורט עירוניים


·        בסוף החודש תתקיים ישיבת מועצה מיוחדת שעניינה הצגת מערכת החינוך בה שאלות האופוזיציה יענו
·        יהיה סיור ב 31.10 בנושא מנהלת השכונות החדשות ולאחריו ישיבה בנושא בה שאלות האופוזיציה יענו
·        היה ויכוח חריף בנושא דירקטוריון מקום בלב, במיוחד בין אביבה שקד לעומר רצון. חנוך עוז טען שלסיעת "כן" נציגות נרחבת מדי, עוזי אשוואל הסכים איתו. עוזי גם אמר שדוח המבקר בנושא היה חריף והציע שהעירייה תנהל את הפעילות בעצמה בינתיים. אביבה שקד אמרה שחסר נציגות בדירקטוריון לחרדים ושהמגזר החרדי מוזנח ומקופח. בנוסף לדעתה חסר נציג של השכונות החדשות. בנוסף אמרה שאחרי דוח חמור כל כך מהמבקר לשים את רוב חברי הדירקטוריון שהיו שוב אינו יאה.