סיכום שתי ישיבות מועצה 6.6.16


 
* ישיבה בנושא צו ארנונה היא ישיבה נפרדת עפ"י החוק


נוכחים: ראש העירייה, יעקב אדמוני, עומר שכטר, אבטליון בצלאל, סיגל שינמן, בני בית-אור , אלכס קפלונוביץ, עומר רצון, משה סיני, עוזי אשוואל

עזב  לאחר הדיון בצו הארנונה: עדי אביאני
עזבו במהלך הדיון על הקצאת מבנה למעון: עוזי אשוואל, עומר רצון, אלכס קפלנוביץ

חסרים: רזיאל אחרק, מיכאל מלמד, אביבה שקד, חנוך עוזתיאור נושא
החלטה
1.
אישור צו הארנונה לשנת 2017; **

השינויים שהתקבלו הינם ביחס לצו ארנונה 2016 והינם תולדה של המחאה הציבורית שהובילו תושבים בעיר ומחוצה לה ולהלן עקרי השינויים:

א. הפחתת תעריף למ"ר בבניה רוויה בשכונות החדשות בלבד והצמדה לתעריף הקיים בבנייה הרוויה בשכונת נווה אפק, גבעת הסלעים וכד'; מ-55.19 /מ"ר ל- 50.83 /מ"ר ***

ב. הפחתת תעריף למ"ר בשטחים משותפים בבנייה רוויה בכל רחבי העיר לתעריף מינימלי המאושר ע"י משרד הפנים, קרי 34.03 ₪/מ"ר  

ג. העלאת ארנונה לעסקים ב 5.63%  

ד. העלאה כללית בשיעור 1.77% עפ"י חוק ההסדרים בגין עדכוני מדד 

ה. הפחתת תעריפי ארנונה להנהלות בנקים (השלמה לתהליך שהחל לפני מספר שנים): מרכזי הדרכה וארכיב; מ-708.44 /מ"ר ל-454.39 /מ"ר

להערכת הגזבר, באם יאושרו הנתונים כפי שמציע ראש העירייה, צפוי להיווצר בתקציב גרעון   בסך של כ- 8 מיליון ₪ 
במידה ומשרד הפנים לא יאשר העלאה למסחר – הגרעון יגדל וצפוי לעמוד על  13 מיליון ₪.

התייחסות עיקרית חברי המועצה:

אלכס קפלונוביץ  טען שזה אינו תקין שדווקא חברי מועצה מהקואליציה אינם נוכחים בדיון מהותי של צו ארנונה

משה סיני התייחס להפרדה בתעריפים שבין שטח עקרי לצמודי קרקע לשטח עקרי בנייה רוויה (בשכונות החדשות) וטען שזה רעיון רע שבאותה שכונה יהיו תעריפים שונים;
בנוסף, ציין,  שהנטל בגין הבנייה החדשה צריכה להיות מושתת על הממשלה ולא על תושבי העיר או העסקים

עומר רצון אמר שצריך להשוות בין תעריפי ארנונה לשירותים שתושבים מקבלים;

אלכס קפלוביץ הזכיר את הרחובות שלא סלולים בוותיקה בהתייחס להערה של עומר רצון;בעד: ראש העירייה, יעקב אדמוני, עומר שכטר, אבטליון בצלאל, סיגל שינמן, בני בית-אור, עדי אביאני, אלכס קפלונוביץ, עומר רצון

נגד: משה סיני, עוזי אשוואל
2.
אישור מינוי שרון בנד חברוני כדירקטורית נציגת ציבור בחברה הכלכלית
בעד: ראש העירייה, יעקב אדמוני, עומר שכטר, אבטליון בצלאל, סיגל שינמן, בני בית-אור, אלכס קפלונוביץ, עומר רצון, משה סיני, עוזי אשוואל
3.
אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "אמונה – תנועת האשה הדתית לאומית" להפעלת מעון רחוב דליה רבינוביץ (מגרש 904)

אלכס קפלונוביץ ביקש סקירה של מה מתוכנן במגרש

עומר רצון התייחס לנושא האופי הדתי של המעון וביקש לדעת אם תואם את סקר התושבים;  
ראש העירייה השיב שהמעון נועד  לכלל התושבים  ללא קשר לאמונתם;

משה סיני הציע שחברת "מקום בלב" יפעילו את כל המעונות בעיר;

מנכ"ל העירייה אמר שזה "גדול" עליהם;

סיגל שינמן אמרה של"מקום בלב" אין  בשלב זה ניסיון הנדרש;

לא הועלה להצבעה עקב עזיבתם של חברי המועצה בזמן הדיון בנושא (עוזי, אלכס, ורצון עזבו)


** האישור בכפוף לאישור שר הפנים

*** זהו למעשה תיקון היסטורי, שכן ההחלטה שהתקבלה עוד בתקופתו של משה סיני, לגבות תעריף גבוה  
     (כמו הוילות בנווה אפק או בגבעת טל) מזוגות צעירים שצפויים היו להכנס לבנינים החדשים, הייתה טעות
     מיסודההערות החתומות מטה לעניין צו הארנונה:
 

1.   העדכונים בצו הארנונה הינם תולדה של מחאת תושבים וכל מטרתם, יצירת "שקט תעשייתי" לראש העירייה ולחברי המועצה

2.   העדכונים בתעריפים יורידו במעט את ההוצאות של התושבים החדשים ושל הדיירים בבניינה הרוויה במשכנות המוסיקה (בעיקר), אך לא באמת ישקפו את גובה המס הנדרש על מנת לנהל את העיר ולענות על צרכי  העירייה

3.   העדכונים אינם נותנים מענה לתושבים הגרים ב"אתר בניה" על כל המשתמע מכך

4.   העדכונים בתצורתם, הורדה מהמגורים על-חשבון העסקים, מעידים שהעירייה לא באמת ביצעה מחקר מעמיק בתקציב העירייה ובצרכים הנחוצים לשם השירות לתושבים ובוודאי שאינם מעידים על טיפול שורש בחלוקה שיוויונית של נטל הארנונה בין שכונות העיר השונות;

5.   המועצה לא הציגה את פתרונה, במידה ומשרד הפנים לא יאשר את ההורדה או/ו העלאת הארנונה לעסקים והגרעון התקציבי העשוי להיווצר (מציאות שיכולה להתממש כפי שכבר ראינו ב 2016)

6.   הערתו של חבר המועצה עומר רצון בעניין תעריף הארנונה והקשר שחייב להיות לפיתוח הכביש בו התושב גר, הינה הערה חשובה מאוד וחבל שחברי המועצה לא התייחסו אליה

7.   מגמה זו של העירייה, "כיבוי שרפות" היא מגמה נמשכת המאפיינת את פעילותה לכל אורך הקדנציה; בדיון בנושא הארנונה, היתה יכולה להיות הזדמנות פז לקיום דיון מקיף בדבר הוצאותיה של העירייה, חסכון בהוצאות מיותרות, התייעלות, נטל שייוויוני יותר בין שכונות העיר... הזדמנות ששוב הוחמצה!