ישיבת מועצה 29.12.14

נכחו: ראש העירייה, אלכס קפלונוביץ', יעקב מדמוני, אבטליון בצלאל, עומר שכטר, אביבה שקד, עומר רצון, עדי אביאני, בנגה, סיגל שיימן
נעדרו: משה סיני, רזיאל אחרק, עוזי, מיכאל מלמד, חנוך עוז

להלן עקרי ההחלטות:


תיאור הנושא
החלטה
1.
אישור מימון השתתפות חבר המועצה עומר שכטר בקורס דירקטורים

אושר פה אחד
2.
תשובה לשאילתא שהוגשה ע"י אביבה שקד + משה סיני בנושא קליטת יועצים ועובדים חדשים בעירייה, בתאגידים ובגופים הקשורים אליה.
להלן התשובה שהוקראה ע"י המנכ"ל: 
ישנם 88 עובדים קבועים שנקלטו – שמאושרים כל שנה רובם סייעות וגננות וכדומה
מתוכם 4 משרות אמון
מבחינת יועצים חיצוניים ישנם 71 רובם להנדסה, גזברות ושפ"ע
מתוכם שניים שקשורים למערכת הבחירות של ראש העירייה


3.
 דיון בדו"ח מבקר העירייה – דיון המשך לנושא נחל רבא - אמור היה להתקיים. משה סיני, שאמור היה להשיב, לא נכח ומשום שביקש מראש שהדיון לא יתקיים שלא בנוכחותו, נעתרו ולא דנו בנושא.


4.
דיון בדו"ח המבקר בנושא הגבייה.
המבקר הסביר שיש 3 סוגים של אכיפה לגביית חובות – מנהלית, משפטית ופאסיבית.
סה"כ חובות בספרי הרשות – 162 מיליון. מעל 60 מילון אלו חובות שהצטברו עד שנת 2006 ולכן בקטגוריית התיישנות. חל גידול בכמות החובות משנה לשנה (ב 4 מיליון בממוצע).
ב - 2012 סך החובות 167 מילון, מהם 100 מיליון ארנונה (כמחציתו חובות מסופקים).
המספרים מ – 2013 מנופחים כי חלק מזה למשל זה היטלים של קסם שצריך להוריד.
יש 3000 חייבים באכיפה מנהלית משנת 2010 (39 מיליון)
יש 360 חייבים באכיפה משפטית (21 מיליון)
יש 127 חייבים באכיפה פאסיבית (חלקם גם במנהלי – 11 מיליון)
3561 חייבים בהתיישנות (60 מיליון)
6590 חובות מסופקים (40 מיליון)
עד 2006 לא הייתה מדיניות מסודרת לאכיפת חובות, הכי הרבה ניתקו מים.
מ 2008 החלה מדיניות אכיפה מנהלית. עד 2012 הספיקה הודעה אחת ומאז מחויבים לשתי הודעות. לאחר מכן צריך לאתר את חשבון הבנק של החייב. יש פה פגיעה חמורה בצנעת הפרט כיוון שכדי לעשות את זה שולחים הודעה לכל הבנקים. אמנם הורו להם לא להשתמש במידע הזה אך זה לא באמת נאכף.

באופן כללי יש בעירייה נוהל לאכיפה מנהלית אבל חסר מדיניות ויש יותר מדי חופש פעולה ושיקול דעת למחלקת גבייה.
במחלקת גבייה לא ידעו להגיד כמה כסף הצליחו להשיג ע"י אכיפה מנהלית. לעיתים עצם האיום באכיפה מנהלית גורם לאנשים להגיע לעירייה ולהסדיר את החוב. אבל אין נתונים על כך. המבקר אמר שלטעמו כסף שזורם לעירייה בעקבות עיקול צריך להיות עם קוד שונה אולי אפילו בבנק כדי שניתן יהיה לעקוב אחרי זה.
ראש העירייה הסביר שאכיפה מנהלית היא אפקטיבית מאוד ובנוסף עדיפה על אכיפה משפטית בה נפתח לחייב תיק פלילי ובנוסף אכיפה משפטית נגמרת בדר"כ בפשרה וכולם מפסידים
הגזבר אמר שאכיפה מנהלית חוסכת הוצאות תביעה ומאז שהתחילו עם שיטה זו יש מעל 90% גבייה. על חסרי הכנסות או יכולת לא מפעילים אכיפה מנהלית אלא עושים רישום בטאבו ומחכים.
המבקר אמר שבנוגע לאכיפה פאסיבית (רישום בטאבו) אין מדיניות ברורה ושצריך להשתמש בזה כצעד אחרון ולסכומים שמצדיקים את זה. לעיתים היו רישומים בטאבו על סכומים נמוכים.
היועצת המשפטית עדכנה שהיום כבר יש מדיניות ושנושא זה תוקן
המבקר אמר שבנוסף לעיתים לאחר שהחייב שילם לא ביטלו את הרישום בטאבו ויש להקפיד על כך. בנוסף לא תמיד יש מסמכים מסודרים בנושא וחשוב שיהיה תיעוד כי הוא לא מצא נתונים על 30-40% מהמקרים
הגזבר הודיע שהיום הכל כבר סרוק ומתועד ושהבעיה הזו נפתרה
ראש העירייה קבע עם הגזבר שחוסרים של תיעוד בנושא יושלמו ב 3 חודשים הקרובים

הגזבר סיפר שיש בעיה קשה עם אכיפה משפטית. העבודה מחולקת בין 3 עו"ד ולא קיים נוהל אכיפה מסודר. עו"ד לא שולחים דוחות על מה קרה, מה נגבה, כמה שכר הטרחה שלהם. לעו"ד יש הסכמים מלפני 15 שנה שאבד עליהם הקלח ויש לחדש אותם. ההוצאות המשפטיות בין 2009 ל 2013 1.4 מיליון אבל רק 422 אלף תואמים לאגרות, פתיחות תיקים וכו'. עו"ד צריך להביא חשבוניות ולתת דוחות על מה הוציא את הכסף.
ראש העירייה אמר שזה מחייב בדיקה יסודית ושהוא יקיים פגישה עם אגף הגזברות והגבייה כדי ללמוד את הליקויים ולהחליט איך לתקן לעתיד. ולאחר מכן יוצג למבקר הפתרון

המבקר אמר שלא מצא מקרים ברורים של הקפאת תהליכים אבל יש עיכובים לפרקי זמן קצרים מסיבות שונות בין 2010 – 2013. השיקולים כשנמצאו סבירים בדר"כ אבל בחלק מהמקרים אין בכלל תיעוד. צריך להיות שוויון לכל התושבים ולכן יש לעגן בנהלים מסודרים.
ראש העירייה אמר שבחודשים הקרובים תשב ועדה לתיקון ליקויים  ויסיימו לא יאוחר ממאי.5.
דיון בנושא וטרינריה -  לא נכחנוהערות התנועה החברתית – הירוקה:

לנושא מימון קורס דירקטורים - הקורס מתקיים ביוזמת מרכז השלטון המקומי. הקורס הוא בבחינת בונוס לחבר המועצה והמימון הינו ע"ח הקופה הציבורית