ישיבת מועצה 22.12.14

נכחו: ראש העירייה, בנגה בית אור, אלכס קפלונוביץ', יעקב מדמוני, אבטליון בצלאל, עומר שכטר,  עומר רצון, סיגל שיימן, רזיאל אחרק, מיכאל מלמד, עוזי אשוואל

נעדרו: משה סיני, אביבה שקד, חנוך עוז, עדי אביאני

להלן עקרי ההחלטות:


תיאור הנושא
החלטה
1.
דיון המשך בדו"ח מבקר העירייה – משום ששני נציגי האופוזיציה לא נכחו – לא התקיים הדיון המתוכן

אושר פה אחד
2.
אישור תקציב בלתי רגיל עבור תכנון שלושה מוסדות חינוך במתחמים החדשים: חטיבה עליונה + 2 חטיבות ביניים. המימון ממשרד החינוך ומהווה מקדמות בלבד ! 

אושר פה אחד
3.
אישור הגדלת תב"ר (תקציב בלתי רגיל) עבור תכנון תכנית בינוי לפרויקט "פינוי בינוי" בשכונת אביב (רחוב ג'ון קנדי). מימון משרד הבינוי. מתקציב בסך – 65 אלף ₪ - הגדלה לתקציב 2.5 מיליון ₪. האישור של המשרד הינו עקרוני אך טרם התקבלה הרשאה רשמית.  
אושר פה אחד
4.
אישור תב"ר עבור שיפוץ מועדון בגון קנדי – בסך מיליון ש"ח - הסבה ממועדון של נעמ"ת למועדון רב תכליתי – מימון שיפוץ – ע"ח העירייה 
אושר פה אחד
5.
אישור תב"ר עבור שיפוץ מקלטים במוסדות חינוך בסך 1.2 מילון ₪. מימון ע"ח העירייה

אושר פה אחד

אישור תב"ר עבור שיפוץ בי"ס ישן נאות אילנה (שפונה לטובת מבנה חדש) והכשרתו כמבנה עבור השירות הפסיכולוגי – בסך 1.6 מילון ש"ח -  מימון ע"ח העירייה
אושר פה אחד

אישור תב"ר בסך 2 מיליון ₪ עבור שדרוג תשתיות שונות ברחבי העיר. לא נימסר פירוט

אושר פה אחד

אישור תב"ר בסך 350 אלף ₪ - חלקה של רשות הניקוז בהסדרת נחל רבה
אושר פה אחד

אישור תב"ר עבור הקמת אתר שקילה לפסולת עירונית – עלות  800 אלף ₪ במימון העירייה (הוקצה מקום ליד בית העלמין)
אושר פה אחד

עדכון תקציב. העברה מסעיף רזרבה לסעיף תימנה – 350 אלף ש"ח (לפי מנכ"ל העירייה, סך עלות פסטיבל תימנה - 1.6 מיליון) 
אושר פה אחד

שינוי ייעוד הלוואה בסך 16 מיליון ₪ . יעד מקורי הקמת בניין עירייה חדש יעד מעודכן - ביצוע פרויקטים שונים בעיר (לא ניתן הסבר על מה מדובר)
אושר פה אחד

שינוי יעוד תב"ר בסך כ- 17.5 מיליון ₪ שיועד לעבודות פיתוח תשתיות פרויקט לב ישראל לטובת:
א – 7.5 מיליון ₪ לעבודות פיתוח בפסגת טל
ב – כ- 10 מיליון ₪ העברה ל"קרן פיתוח"

אושר פה אחד

אישור שינוי הגדרות בעיר.  מהגדרה "שכונות" להגדרה "רובעים".
אושר בוועדת שמות לפי המלצתו/בקשתו של ראש העירייה

אושר פה אחד

אישור שמות רחובות למתחמים החדשים A + B . הוועדה הקפידה על שמות של גברים ונשים ביחס כמעט שוויוני
עומר רצון ציין, שמכיוון ונבנית "עוד עיר", אולי כדאי להכניס לתהליך גורמים מקצועיים.
כמו כן, הזכיר שיש חוסרים בוותיקה ושצריך "לעשות שם סדר ולהגדיר רחובות איפה שצריך."
ראש העירייה התייחס ואמר שהוגשו בקשות לרחובות על שמות אנשים כמו רבנים אך שהמחשבה הייתה לא להשתמש בשמות כאלה בשכונות שאינן שומרות שבת.  זה לטענתו סוג של זילות בכבוד

אושר פה אחד

אישור מתן תמיכות.
המועצה דנה בהמלצות שהוגשו לה ע"י וועדת התמיכות.
(ההמלצות ניתנות בהתאם לתבחינים שאושרו במועצה ובהתאם לבקשות המוגשות ע"י הארגונים השונים)
בהתייחס לפרק הספורט - ראש העירייה ציין שישנן קבוצות בהן השחקנים אינם תושבים ולכן לא צריכים לקבל תמיכה.
לגבי אישור תמיכות לתנועת "בבת עין" – התנועה הרפורמית בעיר - התעורר ויכוח עז ורווי יצרים שחרג וגלש מכל פרופורציה של דיון ראוי בישיבת מועצת עירייה.
סגן ראש העירייה מלמד טען שבבת עין שיקרו ולא דיווחו מספרים נכונים! לטענתו לא הגיוני שקהילה בת 50 איש, נותנת שירות הכנה לבר מצווה בהיקף של  50 ילדים .
כמו כן, הוא ניהל "פנקס חשבונאות" מלפני עשור, מול סיגל שיינמן ושרי סלע.
ולסיום התבטא ואמר: ש"הרפורמים זה סכנה לעם היהודי ושמשם באה ההתבוללות".
סיגל הזכירה לחברי המועצה שהמועצה אמורה לייצג את כלל התושבים ולכן יש לתמוך בצרכים של כולם
יעקב אדמוני אמר: ש- 11 שנים הוא נמנע בהצבעות לאישור תקציב תמיכות לבבת עין, אבל עכשיו, בהוראת הרבנים הוא יתנגד!
עוזי אשוואל הצביע "נגד" כי לדבריו: "עניינית זו יהדות אחרת ולא בא לי לאשר דבר כזה"
בסופו של דיון בלתי מכובד זה:
התמיכות לתנועות נוער, מוסדות דת, ספורט, תרבות ורווחה – אושרו פה אחד
תקציב תמיכה לקהילת בבת עין בסך 4,000 ש"ח:
בעד: ראש העירייה, סיגל שיינמן, עומר שכטר, בנגה בית אור
נגד: מיכאל מלמד, יעקב אדמוני, אבטליון ועוזי אשוואל
נמנעו: רזיאל אחרק, עומר רצון ואלכס קפלונוביץ'
משמעות ההצבעה – שלא הוחלט!

אושר פה אחד מלבד סעיף בבת עין – שנשאר ללא הכרעה