ישיבת מועצה 22.9.14

חסרים: אדמוני, חנוך עוז, אבטליון ועומר רצון שנכנס קצת אחרי שבע בערב.

הנושא הראשון לדיון הוא אישור תבחינים למתן מלגות לסטודנטים

עוזי אשוואל לא הסכים לתנאי של שירות צבאי או אזרחי למלגות. הוא טען שלא צריך להיות הבדל בין חרדים לחילוניים ושהקריטריונים צריכים להתאים לכולם. לתת מלגות רק ליוצאי צבא לדעתו זה אבסורד ואפליה. 

מיכאל מלמד אמר שהציבור החרדי צריך לקבל את זה שהסטטוס של מוסד חרדי שונה מאשר מוסד אקדמאי. ושמיד לאחר החג תוקם ועדה שתגבש תבחינים שונים לציבור החרדי ושלראשונה יינתן כסף גם לחילוניים וגם לדתיים.

ראש העירייה אמר שדנים כרגע בסטודנטים לתואר ראשון במוסד אקדמאי בלבד. הוא אמר שאם חרדי ירצה ללכת ללימודים אקדמיים העירייה תעודד את זה. 

סיני ברך על המלגות אך ביקש לדחות את ההצבעה. הוא אמר שהקריטריונים צריכים להיות זהים לכולם ולא לטפל בכל מגזר בנפרד. בנוסף רצה להוסיף לתנאים עקרון של צדק חברתי. אמר שיש רשויות נוספות שלא מתנות מלגה בשירות צבאי או אזרחי ובמקום מתייחסים לנושא של שכר, השלמת הכנסה וכו'. אין צורך לתת את אותו הדבר לסטודנט שמרוויח 70 אלף בחודש לעומת אחד שמובטל והוריו מובטלים למשל. בנוסף אמר שיש בעיה עם הרכב הועדה כיוון ויש הרבה אופציות של תחלופה של הנציגים בוועדה מטעם המועצה ושיש לקבוע במפורש מי האנשים שבוועדה כדי לשנור על רצף והמשכיות בקבלת ההחלטות ושמי שנמצא ידע מה קרה והוחלט בעבר. בנוסף כיוון וכתוב שבוועדה ישב נציג אגודת הסטודנטים המקומי הוא שאל מי זו אגודת הסטודנטים  ושיש היום הרבה אירגוני סטודנטים ויש לבדוק מי הסמיך אותם ואת מי הם מייצגים והאם יש שם בחירות. הוא הוסיף שחבל שמגבילים את המלגה למוסדות אקדמיים שהמל"ג מכיר בהם בלבד ושיש עוד מוסדות שהמדינה מכירה בהם רשמית ובתואר שהם נותנים כגון מכללות טכנולוגיות וסמינרים לעובדי הוראה ושכדי לשקול להרחיב את ההגדרה.

עומר רצון לא רצה לדחות את ההצבעה כיוון שיש סטודנטים שמחכים למלגות ושאפשר לבחון אופציות להוספת מוסדות שלא מוכרים ע"י המל"ג בשלב יותר מאוחר.

ראש העירייה אמר שכרגע דנים רק בתואר ראשון אקדמאי ולכן רק על מוסדות שמוכרים ע"י המל"ג. ואמר שוב שאם חרדי ירצה ללכת למוסד אקדמאי הוא ישמח לעזור ושזה ידון אחרי החג בנפרד.

רזיאל אחרק שאל מה עם חילוניים שלא עשו צבא

סיגל אמרה ששקלו בקדציה הקודמת להתייחס לנושא הסוציואקונומי אך סטודנטים שישבו איתם אמרו שזה בעיה ושלא כולם יכולים או מוכנים לקחת כסף מההורים. והרעיון לתת לכולם תמורת שעות התנדבות היה יותר נכון. מה שכן לדעתה נושא הרכב הועדה אכן חשוב להתנהלות השוטפת והציעה שההרכב יובא לאישור המועצה בישיבה הבאה.

אביבה שקד אמרה גם היא שלא נכון לעשות הבחנה בין חרדים לחילוניים. אך לדעתה כן יש לקדם את מי שעשה שירות. היא אמרה שיש הרבה חילוניים שלא עשו שירות ושלא צריך להקים ועדה לחרדים אלא לכל מי שלא עשה שירות, כי בסופו של דבר יש רצון להכניס כמה שיותר אנשים לשוק העבודה.

ראש העירייה אמר שהשאלה של מצב סוציואקונומי עלתה ונדונה אך היכולת העניינית לבדוק את זה מאוד מוגבלת, וזה גם לא נכון ולכן ירד מהפרק. חוץ מזה יש אגודת סטודנטים אחת והיא עושה עבודה יוצאת מהכלל.

עוזי אשוואל העלה אופציה נגדית להצביע ללא הדרישה לשירות – בעד היו רק סיני ועוזי אשוואל
סיני העלה הצעה נגדית ללא הדרישה לשירות ועם תוספת של סעיף סוציאלי – בעד היו רק סיני ועוזי
עומר רצון נמנע בשני ההצבעות 
רזיאל אחרק, אביאני ואלכס יצאו בין שתי ההצבעות. אביאני ואחרק חזרו לאחר ההצבעה השנייה.
לאחר מכן הועלתה להצבעה ההצעה המקורית למלגות שעברה כאשר התנגדו עוזי וסיני

** המועד האחרון להגשת בקשה למלגה לשנת לימודים תשע"ו – 1.12.14

הנושא השני שעלה היה מלגות למצטיינים בספורט

לפני ההצבעה סיני ועוזי אשוואל יצאו וכל מי שנשאר הצביע בעד.

ראש העירייה העלה את הנושא של עולמות תוכן אחרים כגון אליפות העולם במתמטיקה, או מוסיקה ואמר שבמידה ותושב העיר יזכה זה יבוא לדיון ויינתן מענק כלשהו.

לקראת סיום אושר פתיחת חשבון להשקעות בבנק מזרחי.