ישיבת מועצה 1.9.14נוכחים: כל חברי המועצה מלבד חנוך עוז

סיני ואביבה שקד רצו להוסיף לסדר היום את נושא המטוסים ונושא עזיבת חברת המתנ"סים את ראש העין.

ראש העירייה אמר שנושא המתנ"ס הוכנס לסדר היום כנושא 17. בנושא המטוסים אמר שהוא מטפל בזה בצורה מאוד רצינית ושהנושא יעלה בוועדת תחבורה.

סיני טען שיש מקום לדון בעניין במועצה ולתת הוראות לוועדה. יש להחליט ברמת המועצה את יעדי המאבק, אסטרטגיה, אופי הקמפיין הציבורי, איך מפעילים את הציבור לאורך זמן, מהם המשאבים למאבק ועוד. ושיש צורך לפעול דרך הסכם הגג ולהפעיל לחץ על הממשלה שעדיין לא הגדירה את עמדתה בנושא.

בהצבעה הוחלט לא להוסיף את הנושא לסדר היום ולהעבירו לוועדת תחבורה (עוזיאל אשואל נמנע, סיני ואביבה התנגדו והשאר היו בעד).

הנושא הראשון לסדר היום היה אישור פרסום מודעות העירייה במקומון מוקד שבעליו הוא אחיו של חבר המועצה חנוך עוז. 

הנושא אושר בעבר אך חנוך עוז נכח בדיון וזה אסור ולכן עלה שוב.
במהלך הדיון שאל רזיאל אחרק לפי איזה קריטריונים מחליטים לפרסם במקומון כלשהו והאם כל מקומון חדש מיד מקבל פרסום מהעירייה ואין תקופת המתנה.
היועצת המשפטית אמרה שהמקומון צריך לעמוד בקריטריונים בסיסיים מאוד כמו רישיון ממשרד הפנים ושאין מגבלה אחרת. 
הייתה התבדחות על כך שאינדקס שייך לרזיאל
בהצבעה כולם היו בעד להמשיך את הפרסום במוקד

בהמשך הועלו לאישור רשימת תברי"ם (תקציב בלתי רגיל) שרובם עברו ללא דיון מיוחד (סימון כבישים, סירוס חתולים, הנגשת מבני עירייה לנכים, תכנון בית העלמין ועוד). 

נפתח דיון בנושא הקמת במה באמפיתאטרון במיליון וחצי ₪. 
אביבה אמרה שלא הוצג תכנון לאמפיתאטרון ולא תכנית עסקית. וזה תב"ר שני בנושא לאחר שאושר תב"ר על סך 2 מיליון לפני מספר חודשים. האם מתוכננים אירועים למקום שמצדיקים הקמת במה קבועה בעלות חד פעמית גדולה או שעדיף פעם או פעמיים בשנה להקים במה זמנית ? 
סיני הצטרף לאביבה וביקש הסבר על תכנון לפני ההצבעה.

רזיאל טען שסיני עצמו סירב לתת תכניות כאלו בעבר במקרים דומים
יגאל ינאי המנכ"ל אמר שלבנות במה זמנית עולה 300 אלף שקל ושיש לפחות שני אירועים גדולים בשנה – תימנה יום העצמאות ושההשקעה תחזיר את עצמה תוך 3 שנים. 
התב"ר אושר בהצבעה כאשר רק סיני ואביבה נמנעו.

לאחר מכן אושר עדכון תקציב שנובע משימוש ברזרבה בכל רבעון. כחלק מהעדכון המירו 12 פקחים ב 12 שוטרים אשר ישרתו את ראש העין בלבד ויהיה ניתן להפעיל אותם באירועים עירוניים ללא תשלום נוסף. חלק אחר נועד לתכנית מוקד שתאפשר לחזור לתושבים שלא הצליחו לתפוס את המוקד כך שלא יהיה מיקרה בו תושב לא מקבל מענה.
עדכון התקציב אושר פה אחד.

ראש העירייה הזכיר את בי"ס מפתן בעיר שהיום 80% מהתלמידים בו אינם תושבי העיר. הוא מנסה לשנות אותו לבי"ס טכנולוגי אך לא בטוח שיאושר.

נושא נוסף שעלה בישיבה הוא המכרז שנעשה להסעות מיוחדות לתלמידים. המכרז נכשל וכבר החלה שנת הלימודים ולכן רצו לאשר התקשרות ללא מכרז.
עוזיאל אשואל טען שכבר 4 פעמים שונות היו בקשות דומות וביקש שלא ייהפך להרגל.
אושר פה אחד.

השעה הייתה כבר מאוד מאוחרת ואביבה ביקשה לדחות את נושא המתנ"ס כך שידונו בו כנושא ראשון בפגישת מועצה הבאה כאשר כולם רעננים. עומר רצון לא רצה לדחות ואמר שנשאר רק בגלל זה ומבקש לדון בנושא כי הוא חשוב. הוחלט לדון בנושא. סיגל החליטה לעזוב את הדיון כדי למנוע כל סיכוי לניגוד אינטרסים.

ראש העירייה אמר שחברת המתנסים היא זו שרצתה לעזוב למרות שביקש שיישארו. 

עומר רצון אמר שחברת המתנסים ניסתה להכתיב את הרצונות שלה ולהשתלט על תושבי ראש העין. ושזה קרה בעבר ואפשר לראות שהרבה מנכ"לים התחלפו בשנים האחרונות. הוא טען שניסו להגיע להבנות אך נוצר מלחמת אגו עם המנכ"לית. הוא אף אמר שרשת המתנסים רק מכבידים עלינו.

ראש העירייה אמר שכל העניין הזוי ואיך חברה מעמידה פעילות שלמה מול ענין של עובד בודד. הוא אמר שהמנכ"לית נפגשה עם יגאל ינאי ודיברה באופן בוטה ביותר בזמן שהעירייה בכלל לא צד בעניין. נתנו לה הזדמנות להתנצל אבל היא לא הסכימה וחברת המתנסים נתנה לה גיבוי ואמרו שיעזבו אם היא תתפטר. יש פה גם עניינים פליליים שבטיפול המשטרה ולא נכנס אליהם. בנוסף בשנה האחרונה אנחנו בעצם מעבירים לחברה למתנסים כסף בניגוד לחוק כיוון שפעם החברה הייתה היחידה אבל עתה יש לה מתחרים וחייבים לערוך מכרז לפי הכרזת משרד הפנים. התכוונו לתת להם לסיים את השנה לפני עריכת מכרז.

אלכס טען שהופצו פרוטוקולים מזויפים לפגישת דירקטוריון המתנ"ס ושבכלל לא היה פרוטוקול לישיבה.
...