ישיבת מועצה 16.6.14
נוכחים- חברי המועצה
שלום בן משה - ראש העירייה
בן (בנגה) בן אור- סגן בכיר לראש העירייה
רזיאל אחרק-תיק ספורט ותאגיד המים
סיגל שיינמן- תיק איכות הסביבה יו"ר אגף החינוך
עומר שכטר- תיק נוער וצעירים
אבטליון בצאלאל – תיק שפ"ע
חנוך עוז- תיק רווחה
הרב יעקב מדמוני- סגן ראש העיר, מחזיק תיק תורני ותרבות תורנית
עדי אביאני- תיק חינוך ממלכתי דתי
עומר רצון- חבר מועצה
סיני משה- חבר מועצה

עובדים ואחרים
איתן ינאי- מנכ"ל העירייה
פרומה - היועצת המשפטית
רחבעם- גזבר העירייה
אריק אשואל- עוזר מנכ"ל

חסרים
חברי המועצה : מיכאל מלמד – יור אגף הנדסה
אביבה שקד- חברת מועצה
אלכס (סשה) קפלונוביץ – תיק תרבות, קליטה ועלייה

הגזבר- דוח הארנונה של 2015 זהה ל - 2014, הוגשה בקשה למשרד הפנים לחריגה, בקשנו שלא להעלות את הארנונה ל- 2014 אם לא יתקבל אז יעלו ב- 2015 ב- 3%
נוצר מצב של תחרותיות בין העיריות השונות, כולן רוצות למשוך אליהן את העסקים הגדולים בעוד שאצלנו המצב הוא שדמי הארנונה הנגבים מבתי תוכנה וחברות הסלולר גבוהים יחסית. אנו ממליצים להוריד את דמי הארנונה לעסקים אלה ב- 10%, כלומר לחברות הסלולר מחזיקי שטח עד 3000 מ"ר = 138 ₪ למטר ועד 5000 מ"ר = 146.66 ₪ למ' מעל 5000 מ"ר התעריף יעמוד על 100 ₪ למ'.
הגזבר מציין כי הוספת אזור תעשייה נוסף בצומת כפר קאסם מחייב צעדי עידוד לבניית תעשייה לכן ממליץ לקבוע כי חברה שמחזיקה שטח של 10000 מ' היא עתירת שטח ותשלם 100 ₪ למ' ואילו פחות משטח זה ישלמו 158 ₪ למטר.

סיני משה – שואל אם הכוונה רק לסלולריים או לכל התעשיות. 

הגזבר - הכוונה למשוך בנקים כך שלחברות סלולר תתקיים התוכנית הקודמת ולשאר החברות מציע את התוכנית שהוזכרה כאן. עיריות הסמוכות אלינו גובים סכומים  בתעריף דומה או פחות .
רזי אחרק – כמה משלמים הנהלות הבנקים בסביבה?

הגזבר - רוב החברות משלמות בין 400-500 ₪ למטר.

שלום בן משה- ההחלטה שלא נעלה את הארנונה לתושבים יוצרת דילמה מובנית כי ההכנסות  ארנונה  מתעשייה עדיפות עלינו כי סך השירותים לעסקים קטן מהשירות שאנו מחויבים לתושבים. השוק התחרותי מחייב אותנו להיות אטרקטיביים כדי לזכות בתחרות מול אירפורט סיטי  וכ"ס הנושפים בעורפנו לכן אנו מפחיתים את הארנונה לאותם שווקים עתירי שטח. כבר כעת פנו אלינו חברות כמו בנק הפועלים וחברת בזק. העברה של המרכזים האלה לתחומנו מזמן משרות ועבודה לתושבים וכסף רב, אלה מפעלי עוגן כלומר השתקעותם כאן זה לטווח ארוך ומבטיח הכנסה קבועה  ובטוחה.

פרומה
מסבירה שהיה שינוי בחקיקה בסעיף 133 לפקודת הרשויות  עד כה שנת העבודה הייתה מינואר עד דצמבר  אבל משרד הפנים היה מושך את מתן אישורים לחריגים עד קרוב לסוף השנה כך העירייה לא ידעה מה יהיה תקציבה כעת על פי השינוי משרד הפנים חייב לתת החלטה עד חודש יולי לשנה הבאה. אז נכון לנקודת הזמן הזה יש עדיין בלבול וטרם קיבלנו את האישור לחריגה.

סיני
האם נעשה חישוב של אומדן אבדן הכנסה בהנחת הארנונה לעסקים ?

הגזבר- 600 אלף ₪ אבדן הכנסה בהנחה שמורידים ב- 10% לחברות פרטנר, לסלולר ולהי טק.

ראש העירייה-  החשש שהם יעזבו את העיר ואז יאבדו גם מקומות עבודה לתושבי העיר.

סיני- לא הבנתי את  הישוב של עלייה מותנת ? אם יאשרו לנו לא להעלות את הארנונה ואיך זה שאתה מוריד לבעלי עסקים גדולים ולעלי עסקים קטנים ליתר ביטחון אתה מעלה?

הגזבר- יש חשש לכן שומרים...

סיני- לא העלינו את הארנונה לתושבים משנת 2011
אני רוצה להעלות הצעה נגדית שבמקביל להפחתה של הארנונה (שיש בזה גם צדדים מבורכים) צריך גם ללכת לקראת הקטנים  ונצהיר שלא מעלים את הארנונה ל- 2015 בכלל.

רזיאל אחרק- ההצעה הזו אומרת שאם לא יאשרו לנו לא להעלות את הארנונה ב- 2014 נעביר אותה ל- 2015?

ראש העירייה- ההצעה שב 2015 לא תהיה העלאה לעסקים  אך מאחר ואנו כבר באמצע 2014 והסיכוי ששר הפנים לא יאשר את כוונתנו להימנע מעליית מארנונה בשנה זו היא קלושה אז אנו קובעים שאם נחויב להעלות את הארנונה בשנה זו נמנע מכך ונעביר אותה ל- 2015 ואז נעלה רק ב- 3%.

סיני- אני מבקש שהניסוח יהיה ברור 2014 הארנונה הועלתה ע"י המועצה ב- 3% ובשנת 2015 לא תהיה העלאת ארנונה.

רזיאל אחרק- ואם לא תאושר  העלאה של 3% ע"י משרד הפנים  ייווצר חוב בתקציב.
·        התלבטויות פרומה מתלחששת עם ראש העירייה יש להם דילמה ביניהם.

ראש העירייה- מבחינה משפטית יש קושי להעלות להצבעה משהו מותנה  לכן אני מעלה להצבעה את ההצעה – 2015 לא תהיה העלאה של הארנונה לעסקים

פרומה
יש כאן בעיה אנחנו בשנת תפר נמצאים בחוסר ודאות כי לא התקבלה תשובה לבקשת החריגה  ולא ניתן להבטיח את האישור.
רזיאל אחרק- לא מבין למה הביאו את ההצעה להצבעה אם יש כאן בעיה משפטית לא פטורה .
·        כעס על פרומה ומתבטא "קיבינימט דבר שהוביל לדרישת ראש העירייה שיתנצל רזי מסרב. הצגה ארוכה ובסוף רזי לא מתנצל.

הצבעה- כולם בעד מאשרים את ההצעה כי ב- 2015 לא תהיה העלאת ארנונה לעסקים.

תוספת לסדר היום בישיבה שלא מין המניין- פינוי בינוי של שכונת ג'ון קנדי, דיון דחוף מאחר והועדה מתאספת בחודש הבא וצריך להעביר את ההחלטה קודם.
מתחם ג'ון קנדי – חוזה ממשלתי שאנו רוצים לקדם , לפתוח חשבון ...
תב"ר של 65000 ₪ לצורך בדיקה... 

סיני- לא מתנגד לתוכנית פינוי בינוי, זו החלטה אסטרטגית  אך אני קיבלתי את החוזר פחות מ 24 שעות ללא  הבנה, ללא התייעצות עם תושבים, ללא התייעצות ראויה עם גורמים מקצועיים, ללא בדיקת היתכנות ויש מספיק זמן לבחון את הנושא עד ה- 17/7.

ראש העירייה-  ג'ון קנדי שכונה מוזנחת בלב העיר , התנאים שם קשים,  בעבר רצו לתקן אך התוכניות לא צלחו כי פחדו להסתכן במהלך כלכלי שהכדאיות  שללו לא ברורה. כדי שהזכיין יוכל להרוויח  צריך שעל כל דירה היום יבנו 5-6 דירות סה"כ 1500 יחידות דיור המשמעות שתיבנה שכונה צפופה בדומה לשכונת רחוב העצמאות, שייקח את הפרויקט  אבל חלק מהדירות יבנו במתחמים כלומר זכויות הבנייה יהיו במקום אחר .
משרד השיכון והמנהל מקדמים התחדשות עירונית ברה"ע , הם רוצים דירות ראויות לכן הסכימו למהלך ובתנאי שהממשלה תוביל את הפרויקט (בחורה בשם גלאון ) ההחלטה צריכה להיות בעוד חודש, ההצבעה היום באה כדי להניע את התהליך. אנחנו לא רוצים שגורל הפינוי בינוי בג'ון קנדי יהיה כמו בגיבורי ישראל ששם התהליך נתקע שנים ארוכות. ההחלטה היום זה לא טאבה, התהליך ארוך.

 פרומה- ההכרזה זה לשש שנים.

 ראש העירייה- ההחלטה עברה תוך חודש ימים במהירות גדולה מבקש להעלות את ההצעה לדיון.

סיני- החלטות המדינה מוכרות לי וברור לי שהמצב בג'ון קנדי קשה אבל לדעתי אסור שנקבל החלטה  בפזיזות, ללא דיון כי כאן החלטות הרות גורל, החלטה של מיליארדים שנוגעת בכל נפש שם. מציע שוועדת תכנון ובניה תבוא ותיתן פרטים.
אני מתנגד  אני חושב שצריך דיון מסודר ולא בחטף, צריך לשקול את כל ההיבטים.

פרומה- פינוי בינוי במסלול הרשויות יש תהליך מובנה, השלב של תכנון סטטוטורי אנחנו עדיין לא שם, גם אם זה ידחה לדיון הבא לא יעלה ולא יוריד  כי צריך אישור עקרוני שלב א' + שלב ב'.

סיני- יש זמן לכנס את הועדה לתכנון ובניה ואת המליאה יינתנו פרטים מסודרים לחברי המועצה.

רזיאל אחרק- בשכונת ג'ון קנדי אנשים מבוגרים ללא מעליות אני חמש שנים מנסה  להוביל את המהלך הזה, אין היום במבנים סידור נגד רעידות אדמה זה חוסר מצפון לעכב את  תיקון העוולה בחצי שנה. מבקש מסיני להצביע בעד.

סיגל- אני מבינה למה סיני מתקשה  אך אי אפשר להעביר לוועדת משנה כי מה שעומד על הפרק אינו בשלב תכנוני יש כאן אחריות. אנו נאשר היום רק את הכניסה לתהליך ונזמן ישיבת מועצה  בשבוע הבא  ושם נקבל את ההחלטה אחרי שנקבל פרטים אז ניתן יהיה גם לעצור את התהליך. מבקשת שנאשר לעלות את ההצעה לדיון ונקיים דיון במליאה עם כל המשמעיות.

ראש העירייה- מבקש בשם תושבי העיר ובעיקר בשם תושבי ג'ון קנדי לאשר להעלות את הנושא לדיון. בעוד שבועיים נקיים דיון מסודר עם כל הפרטים והמשמעויות.

סיני – מאשר לקיים את ההצבעה ומבקש שבישיבת תכנון ובנייה יתקבלו כל הפרטים, תכניות, שיתוף תושבים וכד' .... בעוד שבועיים תהיה ישיבת מועצה שבה התקיים הדיון.

ינאי- מאשרים להעלות לדיון

הצבעה- אישור הסכם ההכרזה פיני בינוי לג'ון קנדי כולם בעד. אין נמנעים

מנכ"ל- מינוי לדירקטור לעין אפק (חברת המים) 

הצבעה-כולם בעד

מנכ"ל- מינוי לדירקטור כנציגת ציבור , צריך לצרף אישה שמה ד"ר יוכבד  עדי שהיא מנהלת במכללת אריאל.

סיני- למה לא מינו את אביבה שקד?

רזיאל אחרק- אסור לעבור על מכסת חברי המועצה.

הצבעה-כולם בעד

מנכ"ל- מינוי אביבה שקד במקום חנוך עוז  (לא הבנתי בעניין מה)

הצבעה-כולם בעד

מנכ"ל- אישור המלצת ועדת שמות לכביש העורקי (10) בשם "בן גוריון"

הצבעה-כולם בעד (בשלב זה סיגל הלכה)

מנכ"ל-  אשור חבר מועצה ועדת משנה בוועד תכנון ובניה מהאופוזיציה במקום מהקואליציה, משה סיני במקום אלכס ממלאת מקום של סיני, אביבה שקד ואלכס ממלא מקום של עומר רצון

הצבעה-כולם בעד (בשלב זה סיגל הלכה)

 מנכ"ל- שאילתה של חברת המועצה אביבה שקד מאחר והיא איננה סיני מבקש שהתשובה תינתן בכתב  וגם התשובות יינתנו בישיבה הבאה.

ראש העירייה מדווח על תוצאות הדיון בביהמ"ש בקשר לקו נחיתת המטוסים, השופט קבע דיון נוסף בחודש ספטמבר  כי יש הרבה רשויות וגורמים מעורבים, ביקשנו שיינתן פסק ביניים אך השופט דחה את הבקשה בינתיים יש מספר הגבלות:
1.      נחיתת מטוסים רק בעלי 3 מנועים
2.      הנחיתות רק בשעות העומס וביום
 ...