ישיבת מועצה 2.6.14אביבה: הגשתי שאילתה על נתב"ג והטיסות ולא קיבלתי תשובה וגם על הנושא של חבר אופוזיציה בוועדת המשנה של תכנון ובנייה
בן משה: על וועדת המשנה נדבר בישיבה הבאה. בקשר לטיסות, כולנו באותה סירה. אני מקווה שזה לא יהיה נושא פוליטי. נעלה את הנושא בישיבה הבאה אחרי שיעלה בבית המשפט. ואז כולנו צריכים להתגייס כדי לראות מה עושים. ב 15 לחודש יש דיון בבית המשפט לדון בעתירה. בית המשפט לא הסכים לתת צו ביניים עד אז. זה כרגע לפי תב"ע שאושר ב 2008
סיני: זה מ 1998
בן משה: זה התחיל ב 1998 וחודש ב 2008. נשנה את סדר היום כדי לשמוע את נעמה שתציג את תכנית המתאר הכללית ואז נשחרר אותם ונמשיך הלאה
ינאי: התנעת תהליך תכנית המתאר נעמה מליס ומהנדס העיר, בבקשה
בן משה: זו הצגה כללית לא נכנסים לדיון. נעשה חצי יום עיון, מין סדנה, בהמשך. נזמין נבחרי ציבור, ועדי שכונות ובעלי מקצוע ואז נעשה דיון
מהנדס: תכנית מתאר לראש העין, ונציגי ציבור יהיו שותפים לתהליך. צפי האוכלוסייה בסוף התהליך 110 אלף תושבים. קיבלנו שליטה שיפוטית על כל מיני שטחים כדי שנוכל לגבות ארנונה ממי שיגור שם. העברנו לקאסם שטחים ששייכים בטאבו אליהם וקיבלנו עם שטח מעל בית העלמין. זה שטח של אדמה פרטים של תושבי הכפר אבל בשטח השיפוט שלנו. ביקשנו מהמנהל שלא יאשר שם בנייה פרטית אלא שישמר למסחר.   
סיני: זה למגורים
מהנדס: זה חקלאי... יעדי תכנון כללי של העיר עוד 14700 יח' דיור בשטח המזרחי ו 1500 בלב ישראל... בשטח המזרחי כולל שב"ס זה 16502... יש תוספות של מבני חינוך – 575 כיתות. למשל מגרש 900 במתחם B  יהיה בי"ס יסודי – 24 כיתות וגנים – 6 כיתות, אולם התעמלות ועוד
בנוסף פרויקטים שלא קשורים לחינוך 93 ועוד שלא מוכרים ע"י משרד השיכון (תנועות נוער, מגרשי כדורסל וטניס וכו) עוד 10 אבל הטבלאות האלה (במצגת) לא מעודכנות, חסרים פרטים
סיגל: 13 מועדוני נוער ? איך זה שבאף תכנית שאישרנו אין את זה ?
ינאי: זה לא כלול בהסכם הגג.
בן משה: מציג ומזמין את נעמה מליס - אדריכלית
נעמה: אז למה צריך תכנית מתאר אם כמעט הכל כבר מתוכנן ?
1)      משרד הפנים שינה את התקנות כך שיחד עם התכנית עוברות סמכויות לוועדה המקומית כך שהיא יכולה לאשר מבנים וכו'
2)      העיר בתקופה של שינוי גדול וראוי כל הזמן להמשיך לחשוב . למקד את מאמצי התכנון עם מומחים מכל התחומים כדי שתהיה הרמוניה כך שמה שצריך לשפר בוותיקה ישופר בד בבד עם הבנייה החדשה. ושהתושבים החדשים יכנסו לעיר קיימת בלי לקחת ממנה את האופי והייחוד שלה.
יש לנו כלים קלאסיים של בינוי ערים אוניברסלי ויש דברים ייעודיים למקום: נוף, תושבים, טופוגרפיה, היסטוריה כאבני יסוד. כדי שהעיר תבנה זהות ייחודית ותהיה מובחנת מערים אחרות. ויש תחרות בין הערים להביא תעסוקה ומסחר.
התברכתם גם במורשת עתיקה וגם בחדשה, בקהילה מאוד מיוחדת, מאוד רב גונית, ומאוד פעילה. יש הרבה התנדבות בעיר, יש פארקים ונוף ונגישות. זה באמת לב הארץ.
איכות תכנונית:
כללי המשחק שלפיהם נבנה התהליך של תכנית המתאר
1)      הגדרת חזון
2)      איך מתאימים את העיר לצרכי האוכלוסייה. קודם הקיימת ואז החדשה.
3)      התאמת היצע לדמוגרפיה
4)      הגדלת תעשייה ומסחר
5)      התאמת הבנייה לאופי
רוצים להוסיף מרכזי עיר כך שיהיה לנוער לאן ללכת, או איפה לשתות קפה. שלא יהיה צריך ללכת לפ"ת לכל דבר.
טיפול בבריאות הציבור, במיוחד במחלות של המאה ה 21 – השמנה, דיכאון, סרטן, זיהום
התחדשות עירונית
מעט בנייה רוויה (בתי הרכבת בקנדי)
שיפור תשתיות וראייה כוללת שמסתכלת על מתחם עם כל ההשלכות למשל תוספת תושבים, גישה, תחבורה, חזות, חינוך ואחריות סביבתית
עושים את תכנית המתאר בשתי רזולוציות. בדר"כ הרזולוציה היא 1:10000. באיזורים הקיימים נעשה יותר מדוקדק: 1:2500.
אח"כ מחברים ביחד את התכניות ומסתכלים בראייה כוללת
כרגע אנחנו בשלב א של ניתוח הנתונים. מסתכלים על כל מה שצריך מבחינת התערבות נקודתית שכבר צריך לעשות בינתיים. אנחנו בסבב של פגישות עם גורמי ממשלה ועוד שמשפיעים על התכנית. במסגרת שיתוף הציבור מאתרים קבוצות עניין שחשוב שיתווספו אליכם כשדנים בתכנית המתאר כמו ועדי שכונות, נוער, אנשי עסקים ועוד.
סוף השלב הבא: גיבוש מטרות ויעדים שבסופו (בתקוה עוד 8 חודשים) יהיו לנו מטרות, יעדים ופרוגרמה של העיר. כך שנדע לאן רוצים להגיע ואז במסגרת התכנית ניתן חלופות ורמה יישומית שלהן. בסוף נתאם עם מוסדות התכנון והפרטנרים שיש לנו ונגיש את מסמכי התכנית. ואז עוד שנה מהיום אפשר לאמץ את התוכנית ע"י הועדה המחוזית (מה שיכול לקחת זמן רב יותר מהכנת התכנית) אבל נקוה שיעזרו לנו לסדר בזמן סביר ויעבירו אתכם להסמכה מלאה.
בן משה: חלק מהתנאים של משרד הפנים מבחינת העברת סמכויות לרשות זה גם השתלמות לבעלי תפקידים (בשינויים בחוק התכנון והבנייה) צריך להבין את זה פה בעירייה וזה חלק מההתקדמות.
דורית: שיתוף הציבור בתכנית המתאר:
הציבור הוא לא מקשה אחת. גרים פה, עובדים פה. יש גם אנשי מקצוע שגרים או עובדים פה ועוד. יש לנו עניין לשמוע את קולם. התכלית המרכזית היא לגרום לכך שתכנית המתאר החדשה תהיה התכנית הטובה ביותר האפשרית. ונרצה לעלות סוגיות שמעסיקות את התושבים.
נעשה כנסים ונזמין תושבים, נאסוף קבוצות מיקוד שונות, ולקראת סוף התהליך כשיהיו החלופות, נמצא דרך ליידע את הציבור ולקבל דעות מהציבור.
סיני: מברך על התהליך. יש פה סוגיות כבדות משקל. כמו פינוי בינוי ופיצולי דירות. נושאים שעלו כבר לפני שנה-שנתיים. כל התהליך הזה ייקח זמן. האם הנושאים האלה ימתינו שנים עד שיתקבלו ההחלטות ? או שמועצת העיר תקבל החלטה קודם ?
בן משה: יש דברים שלא יחכו לסוף התהליך כמו הפינוי בינוי. יש נושאים שנקדם קודם, ולא יחכו לסוף התהליך.
פרומה: אישור פרסום מודעות מטעם העירייה סעיף 122 קובע איסור... בבעלות אח של חבר המועצה חנוך עוז מקומון, והוצאתי הנחייה שהעירייה לא יכולה לפרסם במקומון. יש פסק דין מנחה בנושא, ואם יש אישור של 10 חברי מועצה ומשרד הפנים מאשר אפשר לאשר חריגה. חנוך עוז מבקש להכנס לחריגה וינמק מדוע.
חנוך עוז: עופר מחזיק בעיתון שקיים כבר 15 שנה. ונותן שירות לעירייה כבר 10 שנים. לי אין השפעה על קבלת ההחלטות או זיקה לפרסום. מבקש להשאיר את חוזה הפרסום כי זה שהוא אחי לא אומר שהוא לא צריך להתפרנס. זה הסכם שצריך לחדש, אלא אם יש בעיה עם השירות שהוא נותן.
חנוך יוצא מהחדר כדי שיהיה דיון
סיגל: מה עמדת היועצת המשפטית ?
עומר שכטר: כמה חריגים כאלה יש ?
סיגל: תחדדי פרומה, האם הסוגיה הזו זה משהו שעומד במבחן של החריגים ? האם נראה לך משמעותי מההיבט המשפטי נכון או לא נכון לאשר ? דבר שני בפעם שעברה היה את אחרק ונתי אחרק ואשתו. אשתו סיפקה שירותים.
פרומה: אני כאן יועצת משפטית, המחוקק נתן את המנדט אם לאשר או לא לחברי המועצה וזה נתון לשיקולכם. הוגשה עתירה ע"י אשוואל ובסוף הסיר את הבקשה רזי. נתי החליט שלא רוצה וגם זה לא עלה לדיון.
סיגל: יש כאן הרי עובדי עירייה. בעלה של עובדת עירייה שיש לו חברה למגבונים ואסור להתקשר איתה
פרומה: יש סעיף שמתייחס לחברי מועצה ויש סעיף לעובדי עירייה. בעובדי עירייה יש איסור קטגורי לבני זוג. בחברי מועצה האיסור הוא אחר.
בן משה: אין שום בעיה חוקית לדון בסוגיה ולהצביע. אחרי שנצביע משרד הפנים יחליט אם כן או לא.
הצבעה: עומר שעטר נמנע. בעד: בן משה, מלמד, אדמוני, אבטליון, עדי, סיני, אביבה, אלכס, עוזי אשוואל, בנגה וסיגל
סיגל: יש פה בעיה כי יכול להיות כאן ניגודי עניינים כי זה חבר מועצה
ינאי: אישור תברי"ם
1705 – עיקור וסירוס חתולי רחוב – 80 אלף
1706 – הטמעת עקרונות במערכת החינוך ובקהילה – 18 אלף
1445 – הגדלת תקציב לציוד וריהוט בי"ס לחינוך מיוחד – 147 אלף
הצבעה: חסרים - סיני ועדי בעד- בן משה, מלמד, אדמוני, אבטליון, סיגל, שכטר, אביבה, אלכס, אשוואל, בנגה
ינאי: חלק ב'
גזבר: תקציב לפעילות בי"ס בחופש הגדול. העירייה מממנת חשמל ומים. השאר במימון הורים ומשרד החינוך. החלק השני של עדכון התקציב זה יצירה של רזרבה תקציבית. לאחר אישור תקציב 2014, נחקק חוק ומחייב את הרשויות האיתנות ליצור רזרבה תקציבית בשיעור 1% מהתקציב. נותרו 7 חודשים והחלק היחסי של הרזרבה הוא 1,750,000. מקורות הרזרבה התקציבית הן קרן פיתוח, והתקציב השוטף של המתנ"ס כיוון ולאור הנחיות משרד הפנים לא ניתן לתקצב אותו כי אינו תאגיד עירוני. אם עוד כמה חודשים יהיה אפשר להעביר למתנ"ס את התקציב, נחזיר מתוך הרזרבה. (זה כרגע בדיון)
בן משה: זה טכני לחלוטין ולא קשור לעבודה או האיכות של המתנ"ס. אם זה ימשיך אפשר אולי להכניס לתמיכות. אנחנו מדברים עם הסוכנות לשנות את המבנה האירגוני כך שנוכל להעביר את התקציב.
הצבעה: כולם בעד
ינאי: סעיף 5 אישור העסקה שיעבור כמובן לאישור משרד הפנים. ישבה וועדה מיוחדת ואנחנו ממליצים.
בן משה: אישה ראויה מאוד מקצועית
בנגה: זה עד 10 שעות בשבוע בעיקר בימי שישי
הצבעה: כולם בעד
ינאי: סעיף 6 מינוי סיגל לוועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים למשרת מנהל אגף חינוך בלבד במקום סגן ראש העיר
בן משה: זה לא קבוע. יש כמה תפקידים שמחייבים ע"פ הוראה של פקודת העיריות ויש נציגים קבועים. אחד התפקידים זה מנהל אגף החינוך. זה מחייב וועדה שיש הגדרה מי יכול ומי לא יכול להיות בה. מכיוון שהרכב הוועדה קבוע ואושר ע"י המועצה. סיגל שיימן לא בוועדה אבל חוץ מראש העיר יכול להיות אחד מחברי המועצה שביקשתי לאשרו. אבל רק במקום מישהו אחר. אחרי שהתרשמתי שסיגל מאוד רוצה להיות וראוי שהיא תהיה וזה רק למכרז הספציפי הזה.
בנוסף, ממלא המקום של סיני באופוזיציה היה עוז. והוא כבר לא באופוזיציה. אז אביבה. צריך להצביע אולי להכניס לסדר היום. יש ישיבה ב 16 לחודש והוועדה מתכנסת פעם ראשונה אחרי זה, כך שנצביע על זה אז.
ינאי: סעיף 6 מי בעד ?
הצבעה: כולם בעד
ינאי: סעיף 7 – עוזרת מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים. עומד לצאת תיקון למספר משרות כך שלא יהיה צריך מכרז
אביבה: האם זה הופיע כתקן ?
בן משה: כן והיא גם זכתה במכרז
הצבעה: רזיאל נעדר, סיני נעדר, רצון נעדר , חנוך עוז נעדר. כל השאר בעד
ינאי: סעיף 8 קבלת תרומות
פרומה: אישור ועדה לקבלת תרומות. היו"ר הוא ראש העיר. עד סכום של 20 אלף ללא אישור מועצה. הנוהל הזה זכה לביקורת לא מועטה ולכן אין עדיין נוהל קבוע. ולכן ההמלצה לפעול לפי העקרונות והרוח שלו. ולא כל הדקדוקים שלו. לאשר כללים לקבלת תרומות עד 50 אלף ללא אישור מועצה כי 20 אלף נראה נמוך מדי. כמובן שיבדקו כוונות נסתרות וניגוד עניינים על כל תרומה ויש דגש על זה בנוהל.
בן משה: ההחלטה להכניס את זה לנוהל כדי לסדר וזה נכון מאוד

הצבעה: כולם בעד