פוסטים

ישיבת מועצה 28.8.17

ישיבת מועצה 26.6.17 – צו ארנונה לשנת 2018

ישיבת מועצה 12.6.17

ישיבת מועצה 5.6.17

ישיבת מועצה 15.5.17

ישיבת מועצה 7.11.16