פוסטים

מציג פוסטים מתאריך 2016

ישיבת מועצה 7.11.16

ישיבת מועצה 12.9.16

ישיבת מועצה 5.9.16

ישיבת מועצה 8.8.16

ישיבת מועצה 27.6.16

סיכום שתי ישיבות מועצה 6.6.16

ישיבת מועצה 9.5.16

ישיבת מועצה 11.4.16

ישיבת מועצה 7.3.16

ישיבת מועצה 8.2.16

ישיבת מועצה 11.1.16