ישיבת מועצה 9.5.16נוכחים: ראש העירייה, יעקב אדמוני, אביבה שקד , עומר שכטר, אבטליון בצלאל, חנוך עוז, סיגל שינמן, בני בית-אור, עדי אביאני

עזבו  לאחר דיון בסעיף הראשון: אלכס קפלונוביץ, עומר רצון
עזבו לאחר דיון בסעיף 4: משה סיני, עוזי אשוואל


נעדרו: רזיאל אחרק, מיכאל מלמד


תיאור נושא
החלטה
1.
מינוי סיגל שינמן כסגנית ראש העירייה בשכר;
האצלת סמכויות ראש העירייה לסיגל שינמן לעיינין החינוך הממלכתי

אביבה שקד ציינה שתתמוך בהחלטה, מתוך תקוה שיותר פוקוס וזמן של סיגל שינמן בנושא החינוך ישפרו את החינוך בעיר – כי המצב לדעתה נכון לעכשיו - אינו טוב

ראש העירייה ערער על דברי אביבה שקד  וביקש מסיגל  להציג בתקופה הקרובה, אילו פעולות נעשו בתחום החינוך,  "כדי שיראו כמה עושים בנושא"

חנוך עוז העלה טענה מהעבר ובה האשים את סיגל שינמן בכתיבת מכתב נגדו  והסביר שיצביע "בעד", בגלל שראש העירייה ביקש

עוזי אשוואל סירב להשתתף בהצבעה בטענה, שראש העירייה הבטיח בדיונים הקואליציוניים לחנוך עוז  סגנות בשכר

אושר פה אחד,
מלבד עוזי אשוואל – שיצא בהפגנתיות מהחדר בשעת ההצבעה
2.
מינוי יעקב אדמוני כמחזיק תיק החינוך התורני והתרבות התורנית

מינוי יעקב אדמוני כמחליף של סיגל שינמן בוועדת המשנה לתכנון ובנייה

מינוי אבטליון בצלאל כממלא מקום של יעקב אדמוני בוועדת המשנה לתכנון ובנייה

אושר פה אחד
3.א
תב"ר עבור ביצוע מערכת ניקוז ברחוב שדרות שלמה המלך – 1.3 מיליון ₪ במימון החזר הלוואת בעלים תאגיד המים והביוב של ראש העין (כדי שגם ניקוז וגם ביוב יעשו ע"י אותו קבלן ולא יחפרו שם פעמיים)

אושר פה אחד
   ב.
תב"ר עבור מעון יום תלת כיתתי מתחם B מגרש 900 – כ -  3 מיליון ₪ במימון משרד הכלכלה

אושר פה אחד
   ג.
הגדלת תב"ר עבור השתתפות בבניית מרכז ספורט – כ -  35 מיליון במימון השקעות חברת CPM בהקמת הקאנטרי (פרוצדורלי – שטח של הרשות)
הגדלה מתקציב קודם – 4.0 מיליון ל- תקציב הקמה מלא – 38.7 מיליון

אושר פה אחד
   ד.
תב"ר עבור השתתפות בפעולות לבטיחות בדרכים – 55 אלף במימון משרד התחבורה ועוד כ – 37 אלף במימון העירייה

אושר פה אחד
4.
הגדלת תקציב  עבור ביצוע סקר נכסים 500 אלף ₪ במימון העירייה

הגדלת תקציב מ- חצי מיליון ל- מיליון

משה סיני העלה את האופציה שההסכם מול החברה מוגדר ללא גבול ושהמימון יגדל שוב בעתיד ללא מכרז (שלא יהיה מכרז מתגלגל ללא גבול)

ראש העירייה ביקש לבדוק את הנושא ואם צריך להגדיר את החוזה מול החברה בצורה סגורה ובמידה ויש צורך לערוך מכרז חדש

בעד: ראש העירייה, יעקב אדמוני, אביבה שקד , עומר שכטר, אבטליון בצלאל, משה סיני,  חנוך עוז, סיגל שינמן, בני בית-אור, עדי אביאני

נגד: עוזי אשוואל
5.
אישור המלצות הועדה לענייני ביקורת לפי נוסח מתאריך 16.9.15

ראש העירייה ביקש לבדוק את הסטטוס בנושא של תלמידים הגרים מחוץ לראש העין ולומדים בעיר  ושהתברר כי לא גובים מהם תשלום  בגין כך (כנהוג בערים אחרות)

בעד: ראש העירייה, יעקב אדמוני, אביבה שקד , עומר שכטר, אבטליון בצלאל, חנוך עוז, סיגל שינמן, בני בית-אור, עדי אביאני
6.
·        הגדלת תב"ר עבור בי"ס יסודי במתחם A מגרש 808 – אישרו תוספת של 8 כיתות נוספות, סכ"ה 24 – 5.3 מיליון במימון מפעל הפיס במקום משרד החינוך
·        תב"ר עבור 4 כיתות גן במתחם B מגרש 905 – 3.5 מילון במימון מפעל הפיס
·        תב"ר עבור גן ילדים אלון - 2 מילון במימון מפעל הפיס
·        תב"ר עבור 4 כיתות מעון יום במתחם B מגרש 207 – 4 מיליון במימון משרד הבינוי והשיכון
בעד: ראש העירייה, יעקב אדמוני, אביבה שקד , עומר שכטר, אבטליון בצלאל, חנוך עוז, סיגל שינמן, בני בית-אור, עדי אביאני


הערות כלליות:

בישיבה ניתנו תשובות לשתי שאילתות שהוגשו ע"י האופוזיציה;

התקיים דיון על הקמפיין: "עיר מובילה"; אביבה התעניינה האם מדובר בהתחלת קמפיין בחירות; ראש העירייה טען שהמטרה היא "ליצור גאוות יחידה בעיר";