ישיבת מועצה 8.2.16 נוכחים: ראש העירייה, יעקב אדמוני, רזיאל אחרק, עומר שכטר, סיגל שינמן, עדי אביאני, אבטליון בצלאל, אלכס קפלונוביץ, בני בית-אור, אביבה שקד, מיכאל מלמד

לא נכחו בדיון בדוח המבקר: משה סיני,  עוזי אשוואל

נעדרו: חנוך עוז, עומר רצון – נכח בדקות ראשונות; לא השתתף בהצבעות

אחרי היעדרות של מספר ישיבות (בשל חקירה משטרתית), מנכ"ל העירייה, יגאל ינאי, חזר והשתתף בישיבה; (בתחילת אותו שבוע, המנכ"ל העביר לראש העירייה מכתב התפטרות, אך בישיבת המועצה ביקש שלא לדון בנושא; חברי המועצה כיבדו את בקשתו 


תיאור נושא
החלטה
1.
אישור תקציב בלתי רגיל (תב"ר) –

לביצוע קווי מים חדשים ותיקונים על סך 350 אלף ₪;
מימון משרד השיכון;
נועד לביצוע תיקונים בעקבות התחברות לשכונות קיימות

בעד:  כולם
2.
אישור תקציב בלתי רגיל (תב"ר)-

לתכנון תכנית בנין-עיר (תב"ע) לשם הרחבת שטח בית העלמין;
בסך  250 אלף ₪ ;
במימון העירייה

בעד:  כולם
3.
אישור תקציב בלתי רגיל (תב"ר) *** –

עבור תכנון תכנית בנין-עיר  (תב"ר) לשינוי ייעוד הקרקע מאזור חקלאי לסיווג תעסוקה; בסך 650 אלף ₪ במימון העירייה;

הסבר:  מדובר בקרקע שהועברה משטח שיפוט כפר קאסם לרה"ע במסגרת שינוי קווי גבול שאושר ע"י משאד הפנים.
מטרת הכנת התכנית:
מניעת בנייה של שכונה ערבית בעיר היות ומדובר בקרקע בבעלות פרטית;

עומר רצון ורזיאל אחרק הציעו לייעד את הקרקע  לטובת קריית ספורט; ראש העירייה טען שזה לא ניתן;
משה סיני המליץ  לדבר עם מנהלת השכונה שבסמוך לשטח המדובר ולבחון האם מבחינתם, לא יפריע להם

בעד:  כולם
4.
אישור תקציב בלתי רגיל (תב"ר) –

עבור תכנון מפורט מתחם C בשכונות המזרחיות; בסך 6 מיליון ₪ ; במימון משרד השיכון

בעד:  כולם
5.
אישור תקציב בלתי רגיל (תב"ר) ***–

עבור  פיתוח מתחם C בערך 25 מיליון ₪ במימון משרד השיכון

בעד:  כולם
6.
אישור תקציב בלתי רגיל (תב"ר) –

עבור  פיתוח מתחם E בשכונות מזרחיות;
מוערך בסך  88 מיליון ₪;
מימון משרד השיכון
בעד:  כולם
7.
אישור הגדלת תקציב בלתי רגיל (תב"ר) *** –

עבור תכנון "פינוי בינוי" מתחם גון קנדי;
הערכה לעלות התוספת:  86 אלף ₪;
מימון:  משרד השיכון

המדובר בתקציב עבור  תוספת יועצים, על היועצים שכבר נשכרו
בעד:   כולם מלבד עוזי אשוואל שהצביע נגד
8.
אישור תוספת שכר

אישור תוספת שכר לאדריכל משה אלתרמן (מנהל חדש לוועדה לתכנון ובניה) לפי - 60-70% משכר בכירים
בעד:  כולם, מלבד עדי אביאני שיצא
9.
אישור הקצאה בדיעבד -

אישור הקצאת קרקע / מבנה (לא היה ברור) בדיעבד לבית כנסת ברחוב גון קנדי –

בית הכנסת קיים מאז שנת 68 במיקום הנוכחי ועד כה טרם הוסדרה הקצאה

מדובר במבנה של 250 מ"ר;
ההקצאה  למשך- 20 שנה***
בעד: כולם, מלבד עדי אביאני שיצא
10.
ישיבת מועצה מיוחדת לדיון בדו"ח מבקר פנים של העירייה לשנת 2014 (דיון שנדחה מס' פעמים);

במהלך הישיבה התייחסו לשלושה נושאים בלבד מתוך (הארבעה שבדו"ח) בקצרה בלבד וללא דיון מעמיק 
עקר תלונות חברי המועצה היתה על השעה המאוחרת בה מתחיל הדיון.

המבקר הספיק להציג את הנושא הראשון:

המחלקה לגיל הזהב (65+):
המבקר המליץ:

·        למנות יועץ חדש לראש העירייה לעניין הטיפול בגיל השלישי. היועצת הקודמת עזבה ולא מילאה תפקידה כראוי ; (הזכיר מינויים שונים שלא עברו אישור מועצה)
·        לקבוע מנגנון איתור לאנשים הזקוקים לעזרה ואינם  מוכרים  לרווחה
·        עריכת  בדיקה במנגנון  כוח האדם באגף; חסרים עובדים והם לא עומדים בעומס העבודה
·        ניצול של ימי מחלה עד תום – יכול להצביע על בעיה וצריך לקחת זאת בחשבון מבחינת כוח אדם זמין
·        נדרשת  בקרה ושליטה במחלקה – המחלקה  לא מסוגלת לספק נתונים על עבודתם ולא ברור איך מפקחים עליה; לדוגמא: אם נדרש ביקור בית – האם אכן נעשה? באיזו תדירות נערך ? וכד'


הנושאים הבאים: הקמת האמפיטאתרון ומכללת רה"ע, הוזכרו במספר מילים בלבד.

בנושא הרביעי – וועדות השמה ואגרות בחינוך המיוחד – לא עסקה המועצה כלל ***

בפועל לא התקיים דיון;
לא הוצג דו"ח ועדת הביקורת;
לא התקבלו החלטות;
לא התקיימה הצבעה;

הערות כלליות:
·        הדיון על חוקי העזר הוסר מסדר היום; לא הגיעו להסכמות בישיבת ההנהלה
·        ראש העירייה התייחס לנושא הארנונה בהקשר להנחה לנכים ותעריפים תושבים החדשים. הוא ציין שמתגבש פתרון; שהנושא אינו פשוט ושקיימת בעיה תקציבית. אמר שהפתרון יובא לישיבת המועצה הקרובה  או  בזו שלאחריה 
·        חברי המועצה, אלכס קופלביץ ועומר רצון התלוננו בפני ראש העירייה שהמידע על התפטרות המנכ"ל נודע להם רק מקריאה בפייסבוק. כמו גם נושא ביקורה של השרה איילת שקד; הם דורשים מראש העירייה שמידע מסוג זה יועבר לכל חברי המועצה מראש. 
·        ללא קשר לסדר היום - מנהל אגף שפ"ע הציג שדרוגים שנעשו לגנים ציבוריים בעיר, חצרות בי"ס וכו' במהלך 2015. מדובר על תקציב מתב"רים (1704, 420, 1411): מדובר בנושאי השקיה, הצללה, צמחיה, ריהוט גן, מתקנים, נגישות, בטיחות, ריבוד. תאורה וגם קרינה במוסדות חינוך. הציגו תמונות ונתונים בגנים שונים בעיר ששופצו ואמורים להיות עוד גנים שיטפלו בהם במהלך 2016. נטען ששדרוגי הגנים נעשו בהתייעצות עם מנהלות השכונות (לא בטוח שעם כל המנהלות). לנושא שורשי עצים – סיימו ביצוע ב- 4 שכונות. בנוסף החליפו חלק מה"צפרדעים" בעיר. במקומם מיקמו פחים מסוג פחים הטמונים בקרקע. דוגמא לטמון קרקע ניתן לראות בסמוך לסיפריה.


הערות התנועה החברתית-הירוקה:

לסעיף 3 – לא ניתן הסבר על בסיס איזה מחקר/סקר – הגיעו למסקנה שיש להפוך קרקע חקלאית לאזור תעסוקה; האם נדרשים עוד אזורי תעסוקה בעיר (אחרי שיוקם לב ישראל עם אלפי מ"ר של תעסוקה), מי הגיע למסקנה זו וכד'.

לסעיף 5 – תמוה מאוד שמאשרים תקציב לתכנון (סעיף 4) + תקציב לביצוע בעת ובעונה אחת. ראוי כי העירייה תיתן הסבר לתופעה שעוד בטרם קיים תכנון ואישור לתכנון, יודעים בוודאות שיהיה אישור ועוד יודעים בוודאות כמה כסף יעלה הביצוע. לחילופין, קיימת אפשרות שיתחילו לבצע בטרם יהיה תכנון?!

לסעיף 7 – תקציב רב כבר הושקע בתכנון "פינוי בינוי" והעירייה טרם חשפה את הפרוגרמה לתושבי העיר.

לסעיף 9 – לא ברור לנו אם 20 שנה ממועד הקמת בית הכנסת או 20 שנה מיום האישור בדיעבד

לסעיף  10 – מוזמנים לקרוא את דו"ח מבקר העירייה המלא באתר העירייה
אנו ממליצים ליו"ר ועדת הביקורת, אביבה שקד  לדאוג שהדו"ח שלה, יועלה אף הוא לאתר העירייה.