ישיבת מועצה 11.1.16נוכחים: ראש העירייה, יעקב אדמוני, עומר רצון, עומר שכטר, סיגל שינמן, עוזי אשוואל, עדי אביאני, אבטליון בצלאל, אלכס קפלונוביץ, חנוך עוז, בני בית-אור

אחר: רזיאל אחרק
עזב באמצע: משה סיני
חסרים: אביבה שקד, מיכאל מלמד

נושאים שירדו מסדר היום:  
      1)    שאילתה של האופוזיציה בנוגע לאצטדיון ספורט בגבעת טל
2)     דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2014
הסיבה: אביבה שקד, יו"ר וועדת ביקורת ומגישת השאילתא, לא נכחה


תיאור נושא
החלטה
1.
אישור הגדלת תקציב (תב"ר) עבור הקמת מעון יום במתחם A -, במימון משרד הבינוי – 27 אלף ₪

בעד: ראש העירייה, יעקב אדמוני, עומר רצון, עומר שכטר, סיגל שינמן, משה סיני, עדי אביאני, אבטליון בצלאל, אלכס קפלונוביץ, חנוך עוז, בני בית-אור
נגד: עוזי אשוואל
2.
אישור הגדלת תקציב (תב"ר) עבור הקמת בי"ס יסודי במתחם  B במימון מפעל הפיס – 500 אלף ₪ 
בעד: ראש העירייה, יעקב אדמוני, עומר רצון, עומר שכטר, סיגל שינמן, משה סיני, עדי אביאני, אבטליון בצלאל, רזיאל אחרק, אלכס קפלונוביץ, חנוך עוז, בני בית-אור
נגד: עוזי אשוואל
3.
אישור תקציב (תב"ר) עבור הקמת  3 כיתות גן במתחם A - במימון משרד החינוך – 3 מילון ₪
אושר פה אחד
4.
אישור תקציב (תב"ר) עבור התקנה והפעלת מערכת התראה מפני רעידות אדמה - במימון משרד החינוך – 80 אלף ₪
אושר פה אחד
5.
אישור תקציב (תב"ר) עבור הנגשת כיתה ללקויי שמיעה בגן לילך - במימון משרד החינוך – 30 אלף ₪
אושר פה אחד
6.
אישור תקציב (תב"ר) עבור התקנת מעלית  בחט"ב גוונים לתלמיד הנזקק לה -  במימון משרד החינוך – 241 אלף ₪
אושר פה אחד
7.
אישור תקציב (תב"ר) עבור השלמת מימון הוצאות תכנון "לב ישראל"  – בסך 2 מיליון ₪ במימון העירייה;

עלויות תכנון פרויקט "לב ישראל" הסתכמו בכ- 10 מיליון ;

עד כה כוסו ההוצאות עפ"י הפירוט הבא:
4.2 מיליון באמצעות מינהל מקרקעי ישראל.
3 מיליון באמצעות עיריית ראש העין
ביחד עם האישור הנוכחי של 2 מיליון, יוותר סך של כ- 0.8 מיליון שאמור להיות מושלם ע"י החברה הכלכלית   
אושר פה אחד
8.
אישור תקציב (תב"ר) עבור הקמת בי"ס יסודי במתחם המגורים חורשים - במימון משרד החינוך – 15 מיליון ₪
אושר פה אחד
9.
הסבת מרכז קהילתי ע"ש קימרלינג לתאגיד עירוני

מועצת העירייה אישרה שלושה סעיפים:
- אישור הסדרת הקמת התאגיד העירוני כחברה
- אישור מכירה/העברת מניות לבעלות עיריית ראש העין
- אישור נוסח תקנון החברה

לחברי המועצה הוצגה רשימה ארוכה של נספחים וכמו כן הוסבר ש:
1.      קיים אישור עקרוני ממשרד הפנים להקמת התאגיד
2.      צריך להשלים הליך של אישור כוח אדם
3.      צריך יהיה למנות דירקטוריון


הערות חברי מועצה:

עוזי אשוואל ביקש הסבר נוסף – מדוע הקמת חברה ולא ניהול ע"י העירייה?

רזיאל אחרק ציין שמומלץ לאחד בין תאגיד הספורט לתאגיד התרבות; בהתייחס להערה זו, ציינו עומר רצון ואלכס קפלוביץ שעמדתו זו של רזיאל לא היתה נאמרת לו הוא היה מחזיק בתיק הספורט

סיגל שיינמן העירה כי היא לא קיבלה מראש את כל המסמכים; נתון שלא מנע ממנה לאשר

משה סיני ציין שראוי היה לציין במפורש אילו משרות כפולות נחסכו כתוצאה מהקמת התאגיד כמו כן הוא העיר כי צריך היה להוסיף לתכנית העסקית את תפעול היכל התרבות שנמצא כרגע בהקמה ומתוכנן אף הוא להיות מופעל ע"י התאגיד

בעד: ראש העירייה, יעקב אדמוני, עומר רצון, עומר שכטר, סיגל שינמן, עדי אביאני, אבטליון בצלאל, רזיאל אחרק, אלכס קפלונוביץ, חנוך עוז, בני בית-אור

נגד: עוזי אשוואל


הערה מעבר לסדר היום:
לשאלת חברי מועצה אלכס קפלונוביץ ועומר רצון - ראש העירייה הבטיח לקיים בקרוב דיון בנושא צו הארנונה

נרשם ע"י יעל אלפסי