ישיבת מועצה 7.7.14בישיבה הובא לאישור הסכם הגג מול הממשלה
יעדי ההסכם כפי שהוצגו ע"י ראש העירייה:

1)      תקציב מלא על מוסדות חינוך
2)      שיפור תשתיות בשכונות הקיימות
3)      בניית מחלפים לכביש 5 ו 444 כולל נתיבי תחבורה ציבורית
4)      מענה לתחבורה ציבורית עם נגישות לכל רחבי גוש דן
5)      מענה לפינוי בינוי בקנדי – כאשר את הפרש הדירות לא יבנו שם ויפצו את הקבלן בשכונות החדשות
6)      בדיקת העתקה או הטמנה של קו המתח הגבוה
7)      בדיקת הסטת נתיבי הטיסה
8)      שיווק דירות לזוגות צעירים איפה שיש שב"ס
9)      איזון התקציב השוטף של העירייה בהקיף של עד 100 מיליון
10)  כל היטלי ההשבחה יושקעו בפיתוח תשתיות ומבני ציבור בשכונות הקיימות
11)  יהיו תקציבים ממפעל הפיס והטוטו
12)  תקצוב מוסדות הציבור ע"י תקן מוגדל שמיועד לפריפריה
13)  הגדלת שטחי התעסוקה ומסחר המתוכננים ע"י שינוי של חלק משטח C  או F
נקודות שהועלו ע"י האופוזיציה:

1)      ההסכם באופן עקרוני הסכם דבר טוב אך נעשה בחופזה ובנוסח הנוכחי רע לעיר. מעבר לסיכונים שבו יש הפסדים כלכליים לעיר ויצירת גרעון מובנה בתקציב השוטף. ה 100 מיליון המובטחים לנושא זה לא מוזכרים בחוזה וגם לא יספיקו לכיסוי הגרעון שיהיה גדול מזה.
2)      80% ממצגת ראש העירייה לא מופיעה בחוזה ועל כן מאפשר לממשלה אופציה לא לקיים
3)      יעדי השיווק גבוהים מדי ולא ניתן לעמוד בהם. למה לדחוס שיווק של 11 אלף יח"ד ל – 3 שנים ?
4)      הממשלה תשווק קרקעות לפי מחיר מטרה ודיור להשכרה אבל לא מוגדר באיזה אחוז מהבנייה מדובר. חייבים להגדיר רף עליון. ואין בהסכם שום פתרון לזוגות צעירים כי גם אם אומרים 50% משב"ס לא ברור מה יהיו מחירי הדירות האלו
5)      למה לב ישראל הוכנס להסכם ? מדובר הרי ביזם פרטי. זה אמור להיות אזור כלכלי, למה הכניסו לשם דיור ?
6)      פינוי בינוי בקנדי – לא כתוב אף לא מילה בחוזה על ההסדר הזה שהקבלן יקבל את הפיצוי בשכונות החדשות
7)      בקשר למחלפים והכבישים, אמנם יש החלטת ממשלה בנושא אבל זה לא בהסכם ולחלוטין לא מחייב והם יכולים לא לבצע כמו החלטות ממשלה רבות אחרות. ואין שום דבר בהסכם על תחבורה ציבורית. למה שלא יתחייבו לחבר את הרכבת הקלה למשל ?
8)      ההתייחסות בחוזה לנתב"ג ומסדרון החשמל זה אמירה כללית ולא מחייבת
9)      הפרויקט של שבזי יעלה הרבה יותר ממה שהממשלה הקציבה, צריך שהם יתקצבו את כולו לא משנה כמה יעלה
האופוזיציה הציעה הצעה נגדית לתקן את ההסכם ורק אז להצביע עליו. זה לא עבר (הקואליציה הצביעה נגד) וההסכם אושר ברוב כאשר כל חברי הקואליציה הצביעו בעדו

הערת הכותבת: אכן מה שהאופוזיציה אומרת שלא בהסכם לא נמצא שם.